דואגים לבעלי המוגבלויות

כנס המדינות שאשררו את אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות החל בניו יורק, "מלחמה בסטיגמות כלפי אנשים עם מוגבלות".

ישי קרוב , י"ג בסיון תשע"ד

משלוח כיסאות גלגלים משנה שעברה
משלוח כיסאות גלגלים משנה שעברה
צילום: יד שרה

כנס המדינות שאשררו את אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות נערך השבוע במטה האו"ם בניו יורק.

הכנס שהתחיל אתמול (10.6) ושיימשך עד סוף השבוע הינו האירוע העולמי המרכזי לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

באירוע משתתפים נציגים מהמדינות החתומות על האמנה, אנשים עם מוגבלות ונציגי ארגונים מרחבי העולם.

השתתפותה של ישראל בכנס מאפשרת את הצגת המדיניות והחקיקה המתקדמים בארץ בפני מדינות העולם, לצד האתגרים העומדים עוד בפנינו לקראת שילוב אנשים עם מוגבלות ולמידה מהנעשה במדינות אחרות.

אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, אשר עברה באו"ם בשנת 2006 אושררה על ידי מדינת ישראל בספטמבר 2012. האמנה קובעת רף בינלאומי בכל הקשור למחויבותה של המדינה להבטחת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים הייתה מעורבת בניסוח האמנה, הובילה את המהלך לאשרורה על ידי ממשלת ישראל ומונתה, בהחלטת הממשלה על אשרור האמנה, כגוף האחראי על יישום האמנה בישראל.

מדינת ישראל תייצג בכנס את הקבוצה המערבית בוועדה של אמנת המוגבלויות. כמו כן, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, מר אחיה קמארה ינאם כנציג ממשלת ישראל בכנס.

במהלך הכנס יתקיים אירוע בהובלת המשלחת הישראלית לאו"ם ונציבות השוויון שכותרתו "שינוי הגישה ומלחמה בסטיגמות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב החברה", האירוע נערך בשותפות גורמים רבים בארץ ובחו"ל וביניהם בית איזי שפירא, נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות בממשלה הפדרלית בגרמניה, הארגון העולמי של אנשים עם מוגבלות (International disability Alliance), ו disability rights international.

במהלך האירוע יוצגו תכניות ופעולות שננקטו ברחבי העולם לשינוי עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תציג את דרישות תקנות נגישות השירות בהקשר להדרכה של נותני השירותים. התקנות מחייבות הדרכת העובדים בדבר האופנים להענקת שירות נגיש ובגובה העיניים לאנשים עם מוגבלות.

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים: "אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, קובעת את הצעדים שעל המדינה לנקוט על מנת להביא לכך שאנשים עם מוגבלות יוכלו להיות שותפים מלאים בכל תחומי החיים. האמנה קוראת למדינה לפעול יחד עם אנשים עם מוגבלות עצמם כדי לקדם את האפשרות שלהם למצות את עצמם, לחיות בקהילה, ללמוד ולעבוד יחד עם כולם. יישום האמנה אינו אפשרי ללא שינוי העמדות הציבוריות כלפי אנשים עם מוגבלות, ומאבק בסטיגמות אשר מובילות להפלייתם בחיי היום יום. נציבות השוויון מובילה בשנים האחרונות תהליכים רבים לקידום זכויותיהם ואיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות ברוח האמנה והשתתפות בכנס האו"ם היא נדבך נוסף בפעילות זו".