מתחתנים ביום שישי? ותרו על אלכוהול

פסק הלכה חדש קובע כי ניתן לערוך סעודות מצווה ביום שישי, אך בלי משקאות משכרים.

עדו בן פורת , ט"ו בסיון תשע"ד

פסק הלכה חדש קובע: ניתן לערוך חתונות וסעודות מצווה בימי שישי, אך תאלצו לוותר על המשקאות המשכרים.

הרב משה כהן, ראש הכולל בישיבת ''שבות ישראל'' באפרת, קובע במאמר בתחומין ל"ד, שנתון ההלכה של מכון ''צמת'' שיצא לאור בימים הללו, כי ניתן להינשא ביום שישי למרות שהשולחן ערוך אסר לערוך סעודה ביום שישי, "מפני כבוד השבת" וכדי "שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול".

אלא שקיימים שני תנאים מחייבים, שסעודת המצוות תיערך בשעות הבוקר ושלא יחולקו בה משקאות משכרים.

בשנים האחרונות, בשל העובדה שרוב הציבור אינו עובד בימי שישי, יותר ויותר חתונות נקבעות ליום הזה. כמו כן עריכת אירועים ביום שישי זולה בהרבה מאירוע שנעשה בשעות הערב באמצע השבוע.

לפי ההלכה, יום שישי הינו יום שנועד כדי להתכונן בו ליום השבת מכל הבחינות ועל כן אסרו חכמים לקבוע סעודה בערב שבת כחלק מדין כבוד שבת.

במאמרו של הרב משה כהן נקבע כי לכתחילה ראוי להימנע מלקבוע ביום שישי סעודת מצווה, אם כי ברור שברית מילה ופדיון הבן מותר לקיים בערב שבת ואין דוחים אותם אך יש להימנע מלקבוע הסעודה בשעה מאוחרת מידי.

עם זאת, במקום שיש צורך, "נראה שיש מקום לקיימן על סמך הראשונים שלא אסרו לקיים סעודה בערב שבת אם אין מדובר בשגרה". כאמור, ההיתר מותנה בכך שהסעודה תהיה דווקא בשעות הבוקר ובכך שלא יהיו בה משקאות משכרים, כדי שאיש לא יגיע לשבת שיכור וכבוד השבת יפגע.