נדרש לשלם מס רכישה 35 שנה לאחר העסקה

מבקר המדינה הגיש ליו"ר הכנסת את דו"ח נציב תלונות הציבור, המתאר מקצת מהתלונות. מאיבוד מחברת בחינת בגרות ועד טיפול בלקות נפשית.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ו בסיון תשע"ד

דואג ליועצת. המבקר
דואג ליועצת. המבקר
יוני קמפינסקי

מבקר המדינה, השופט יוסף שפירא הגיש בצהריים (שלישי)  את דו"ח מבקר המדינה נציב תלונות הציבור ליושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין.

הדו"ח מפרט שורה של נתונים סטטיסטיים על תלונות הציבור, ובנוסף לכך מפרט גם שורה של תלונות פרטניות, כאלו שיש בהן מידה של עניין.

תלונה אחת הגיעה מאדם, שנדרש לשלם חוב מס רכישה משנת 1977.

בבירור התלונה התברר, כי הבעלים הנוכחי של הדירה ביקש לרשום אותה בלשכת רישום המקרקעין, מאחר שהיא לא הייתה רשומה שם.

כיוון שרישום הדירה בלשכה מותנה בהיעדר חובות כלשהם הנוגעים לדירה, בדקה הרשות אם אכן אין חובות כאלה. בבדיקה לא נמצאו מסמכים המעידים כי המתלונן שילם בזמנו את מס הרכישה, ולפיכך נשלחה אליו דרישת התשלום.

בעקבות התערבות הנציבות נבחן עניינו של האיש שוב, והחיוב בוטל. "הנציבות העירה לרשות כי לא מתקבל על הדעת לדרוש מהמתלונן לשלם מס רכישה 35 שנים לאחר רכישת הדירה. הציפייה שהמתלונן ישמור בידיו אישורים בדבר תשלום מסים בגין דירה שרכש ומכר לפני שנים רבות אינה סבירה בעליל, והיעדר תיעוד ממוחשב של עסקאות שנעשו בשנות השבעים של המאה הקודמת אינו צריך להיזקף לחובתו", נאמר בדו"ח.

אדם אחר, שהיה במועד הגשת התלונה בן 64 ושישה חודשים, התלונן על שרשות הרישוי הנפיקה לו רישיון נהיגה שתוקפו חמש שנים בלבד, אף שבאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מצוין כי עד לגיל 65 מנפיק המשרד רישיון נהיגה שתוקפו עשר שנים.

המשרד הבהיר לנציבות כי הפרשנות הנכונה לתקנות מחייבת הנפקת רשיון שיהיה תקף עד גיל 70, אולם, הנציבות העירה למשרד שהמידע המצוין באתר האינטרנט שלו מטעה ואינו משקף את התקנות החלות בעניין זה. בעקבות הערת הנציבות תיקן המשרד את הכתוב באתר, וכיום מצוין בו כי "תוקף רישיון הנהיגה כפוף למועד חידוש הרישיון מול מועד החיוב בבדיקות רפואיות". 

מקרה נוסף הוא של אדם עיוור, שרשות השידור לא הפסיקה לשלוח לו הודעות חיוב באגרה, זאת למרות פסיקת בית משפט לפיה הוא איננו חייב בתשלום אגרה. הנציב קבע, כי הרשות התעלמה מפסק דין מחייב של בית המשפט והמשיכה, במשך שנים, להטריד את המתלונן, אדם נכה ועיוור, בדרישות נוספות לתשלום האגרה ובהתראות לפני נקיטת הליכי גבייה.

"נוכח נסיבותיו הקשות של המקרה והליקויים הרבים והחמורים בטיפול בעניינו של המתלונן, אשר פגעו בזכויותיו וגרמו לו טרחה רבה, קבע נציב תלונות הציבור שעל הרשות לפצות את המתלונן בסכום של 5,000 ש"ח", נאמר בדו"ח. רשות השידור שילמה כבר את הפיצוי.