נחתם ההסכם להבראת "הדסה"

"הסכם ההבראה בורא שותפות חדשה בין ארגון נשות הדסה וממשלת ישראל", אמרה נשיאת ארגון נשות הדסה.

ידידיה בן אור , כ"ו בסיון תשע"ד

מרסי נתן
מרסי נתן
יוני קמפינסקי

משרדי האוצר והבריאות חתמו היום עם נציגי נשות הדסה ונציגי בית החולים הדסה על הסכם להבראת בית החולים שאושר על ידי בית המשפט.

ההסכם נחתם במעמד שרת הבריאות יעל גרמן, נשיאת נשות הדסה מרסי נתן, מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' ארנון אפק, סגן בכיר לחשבת הכללית, יאיר טל, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, נציגי נשות הדסה, ונציגי בית החולים.

ההסכם נועד לחזק את בית חולים הדסה כמרכז רפואי המעניק שירות לתושבי ירושלים והסביבה וכמוסד לימודים מוביל בישראל. במהלך תקופת ההסכם יזרימו המדינה ונשות הדסה מימון להבראת בית החולים שיאפשרו את המשך פעילותו התקינה והסדירה של בית החולים.

המדינה קבעה עקרונות בהסכם שיבטיחו את חיזוק הרפואה הציבורית ע"י שינוי משמעותי בהפעלת מנגנון השר"פ בהדסה והגבלתו.

כמו כן, קבעה כי ישונה אופן התנהלותו של הממשל התאגידי בבית החולים להבטחת ניהולו התקין של המוסד הרפואי. בנוסף, במהלך תקופת ההסכם תחול בקרה אינטנסיבית ופיקוח הדוק בכדי לוודא יישום תכנית ההבראה במלואה.

ההסכם קובע בין היתר כי המרכז הרפואי התחייב להמשיך את הפעלת כלל השירותים הרפואיים, להכשיר כ"א רפואי במסגרת בתי הספר שבתחומו באותה כמות ההכשרות אשר התבצעה בשנים הקודמות.

משך הסדר ההבראה הוא לתקופה של 7 שנים עד לשנת 2020.

שרת הבריאות, יעל גרמן, ציינה כי ההסכם שנחתם יאפשר את החזרת בית החולים למקומו הטבעי והמפואר במערך האשפוז בישראל.

נשיאת ארגון נשות הדסה מרסי נתן אמרה: "זהו רגע היסטורי עבורנו. הסכם ההבראה בורא שותפות חדשה בין ארגון נשות הדסה וממשלת ישראל ומדגיש את המחויבות לפריחתו של המרכז הרפואי שהוא מהחשובים לעתידה של העיר ירושלים ומדינת ישראל".

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ציין כי "הבטחנו שבית החולים הדסה לא יפול – והיום אנחנו מקיימים. אין ירושלים בלי הדסה ואין הדסה בלי ירושלים, בשם תושבי ירושלים אני מודה לכל הגורמים השותפים על הצלתו של בית החולים. אמשיך לעמוד לימינו של הדסה ולסייע לחיזוקו ופיתוחו כאחד מבתי החולים המתקדמים בעולם".

פרופ' ארנון אפק, מנכ"ל משרד הבריאות, הוסיף כי  "כבוגר הדסה לכבוד היה לי לתרום להליך ההבראה ואני קורא לרופאים, לאחיות ולאנשי מנהל ומשק לפעול יחד להחזרת הדסה למקומה הטבעי במערכת הבריאות בישראל".