הערכה: תשואה ממוצעת של 0.1% בקופות ביוני

טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 0.3% לבין תשואה חיובית של 0.5%, כך מעריכים במיטב דש.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' בתמוז תשע"ד

כסף
כסף
פלאש90'

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת), יציגו ביוני 2014 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת של 0.1%, כך מעריכים בבית ההשקעות מיטב דש.

תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 0.3% לבין תשואה חיובית של 0.5%.

עליות השערים בשוק המניות בחו"ל (בארה"ב וביפן) ובאגרות החוב הממשלתיות הארוכות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. מנגד, ירידות השערים בשוק המניות בארץ, באפיק הקונצרני והחלשות המט"ח (בעיקר הדולר והאירו) פעלו כגורם ממתן.

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה מעורבת: בארה"ב מדד ה-S&P עלה ב-2.1%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-3.8%. באירופה, לעומת זאת, נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-1.1% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-0.5%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-2.4%. ביפן נרשמה מגמה חיובית והניקיי עלה בשיעור של 3.3%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים: מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 0.4%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 0.3%, מדד ת"א 75 ירד ב-1.3% ומדד יתר 50 ירד ב-0.6%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדדי התל בונד רשמו ירידות שערים: מדד התל בונד 20 ירד ב-1.1%, מדד התל בונד 40 ירד ב-0.8% ומדד התל בונד 60 ירד ב-1.0%. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו אף הן ב-1.0%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בשיעור של 0.5%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה על מגמה מעורבת, כאשר האג"חים לטווח של 2–0 שנים נותרו ללא שינוי, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו ב-0.3% ואילו האג"חים לטווח של 10–5 שנים עלו ב-0.5%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה ב-0.4%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים נותרו ללא שינוי, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים ירדו ב-0.2% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-1.0%. המק"מים והגילונים נותרו ללא שינוי.