המלצה: להקים 5 ישובים באזור "מבואות ערד"

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה לנהמליץ לממשלה להחליט על הקמת הישובים, שאחד מהם אמור להיות מיועד לבדואים.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' בתמוז תשע"ד

התיישבות בנגב. אלוסטרציה
התיישבות בנגב. אלוסטרציה
פלאש 90

המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות ד"ר שוקי אמרני, החליטה להמליץ לממשלה להקים חמישה יישובים במבואות ערד, ביניהם ישוב אחד עבור האוכלוסייה הבדואית.

החלטה זו הינה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא ובהתאם להמלצת הולנת"ע.

החלטת המועצה הארצית, שהתקבלה ברוב קולות, הינה בהמשך להחלטת הממשלה ליזום הקמתו של חבל התיישבות בעל אופי כפרי קהילתי במבואות ערד, כחלק ממטרופולין באר שבע.

כמו כן קבעה הממשלה כי על יו"ר המועצה הארצית להביא את עבודת המטה שנערכה בנושא בפני המועצה הארצית לגיבוש המלצתה בנושא והגשתה לממשלה וזאת ע"פ סעיף 2 לחוק התכנון והבנייה.

בהמשך להחלטת הממשלה יזמה החטיבה להתיישבות בהובלת משרד ראש הממשלה ובשיתוף משרד הבינוי והשיכון בדיקת חלופות מבחינה תכנונית בהתאם לנוהל המועצה הארצית בנושא הקמת ישובים חדשים. כמו כן הנושא נדון בוועדה לתכנון נושאים עקרוניים (ולנת"ע) שהחליטה בישיבתה לפני כשבועיים להמליץ למועצה הארצית על הקמתם של חמישה ישובים חדשים במבואות ערד.

המועצה החליטה להמליץ לממשלה לאשר הקמתם של 5 יישובים בחלקו הדרום-מזרחי של חבל מבואות ערד, אחד מהם עבור האוכלוסייה הבדואית.

שר הפנים, גדעון סער, ברך על החלטת המועצה הארצית וציין שמדובר בנדבך חשוב בחיזוק ההתיישבות בנגב .