השר פירון: יש בתוכנו יחד עמוק

שר החינוך, הרב שי פירון, ספד לנפתלי פרנקל, "התפילות פעלו. הן שינו. הן שינו אותנו. את כולנו".

חזקי ברוך , ג' בתמוז תשע"ד

טקס הלוויה בשעלבים
טקס הלוויה בשעלבים
חזקי עזרא

שר החינוך, הרב שי פירון, ספד לנפתלי פרנקל בטקס האשכבה בשעלבים.

"שמונה עשר ימים, כמניין ח"י, ליווינו את שלושת הבנים בתפילות, בציפייה דרוכה לשובם, אמר השר פירון והזכיר, "בראש חודש תמוז, בדיוק אמש, לפני 76 שנים, עת הועלה לגרדום שלמה בן יוסף, עצרה הארץ את נשימתה. תפילות בקעו רקיעי שמיים, וקהילות חלוקות שתפו פעולה בכמיהה לבטל גזירה אכזרית".

השר פירון ציטט את הדברים שכתב הרב יעקב משה חרל"פ לבני משפחתו של שלמה בן יוסף לאחר שעלה לגרדום "אמנם המחשבות סוערות מאוד מעליית לגרדום אחד מבני ישראל על לא דבר. לא הועילו כל ההפצרות, לא הועילו כל ההתחננות. גם כל חלונות השמים נסגרו. כל התפילות, השוועות, הזעקות, והתחינות לא בקעו את העננים.... אך אוי מה היה לנו, מדוע שתם ה' תפילתנו?"

"התפילות פעלו. הן שינו. הן שינו אותנו. את כולנו. הן גילו לנו שיש בתוכנו יחד עמוק. אנו נוהגים לדבר על המפריד והשונה, על האחרות, על הפילוג, מגביהים מחיצות, פוצעים ומפרידים לקהילות עד שמגיעים רגעי האמת. אז מתגלה הישראליות האחרת. זו שנצח ישראל, גדלות הנפש, ואהבת אחים עמוקה מניעה. זו שמביטה אל העבר והעתיד ומבקשת לכתוב עוד פרק עצוב בספר החיים שלנו", הוסיף השר פירון.

"אשרי לאיש", המשיך השר פירון לצטט את הרב חרל"פ, "... אשרי לו שעל ידו נתאחדו לנקודה אחת כל ישראל".

"נפתלי, לא נשקוט עד שנעניש את רוצחיך ושותפיהם, לא נשקוט מכיוון שכל עולמך היה טוב ותום וטוהר", הבטיח השר פירון, "לא נשקוט. נמשיך בשליחות שלך לבער את הרע מן העולם. נרות הזיכרון הרבים שדלקו אמש והיום מבקשים להאיר את החושך, לגרש את השנאה , לבער את ההשחתה, להוסיף מאורך אור חדש שעל ציון יאיר".