נסללה הדרך לגיוס חרדים לשירות אזרחי

השרים לפיד ואורבך חתמו על תקנות הקובעות את דמי הכלכלה שיקבלו המתנדבים החרדים לשירות אזרחי.

חזקי ברוך , ד' בתמוז תשע"ד

מסע הסברה. ג'רבי עם רכזי שירות אזרחי
מסע הסברה. ג'רבי עם רכזי שירות אזרחי
ששון תירם

שר האוצר יאיר לפיד והשר לאזרחים ותיקים אורי אורבך, הממונה על רשות השירות הלאומי-אזרחי, חתמו על תקנות שירות לאומי-אזרחי, אשר מאפשרות את ההתנדבות של גברים חרדים לשירות אזרחי מכוח חוק שירות אזרחי.

בהתאם למתווה השוויון בנטל שאושר בכנסת, התקנת התקנות מאפשרת את תחילת התנדבותם של גברים חרדים בשירות האזרחי המהווה חלק משמעותי מיעדי הגיוס השנתיים שקבעה הממשלה.

התקנות יאפשרו את יישומו המלא של הסדר הגיוס החדש, אשר נועד להגדיל משמעותית את מספר החרדים המתגייסים לשירות צבאי או אזרחי מידי שנה, במקביל לשילובם המהיר והמוצלח של אלפי גברים חרדים מידי שנה במעגל התעסוקה.

התקנות קובעות את דמי הכלכלה שיקבלו המתנדבים החרדים לשירות אזרחי, אשר נקבעו בהתאם למדרג מסודר הקובע כי דמי הכלכלה למשרת בשירות אזרחי-בטחוני (משטרה, שב"ס וכו') יהיו גבוהים משמעותית מדמי הכלכלה למשרת בשירות אזרחי רגיל, וכי בכל מקרה חיילים יקבלו יותר ממשרתים בשירות אזרחי.

כמו כן, קובעות התקנות דמי השתתפות דיפרנציאליים לגופים המפעילים, במטרה לתמרץ שירות אזרחי בגופים ציבוריים.