"קרבים למציאות של חובת שמיטה מדאורייתא"

הרב דוד תורג'מן, ראש מוסדות התורה בדימונה: חודש אלול יוקדש ללימוד משניות מסכת שביעית בעיון.

בני משה , ד' בתמוז תשע"ד

ישיבת דימונה
ישיבת דימונה
יח''צ

כנס לימודי לקראת שנת השמיטה וההלכות הנהוגות בה התקיים בהיכל ישיבת ההסדר בדימונה.

רב העיר הרב יצחק אלפנט, ראש ישיבת ההסדר הרב דוד תורג'מן, רבני מכון התורה והארץ, תלמידי ואברכי הישיבה עסקו בשורה של נושאים הלכתיים והשקפתיים, שעניינם מצוות השמיטה ומשמעותה לימינו.

הכינוס עמד בסימן ''קרבה שנת השבע – שנת השמיטה'' ונערך לזכרו של ר' יצחק תורג'מן ז"ל, ממקימי עולה של תורה בדימונה.

בדברי הפתיחה ציין ראש מוסדות התורה בדימונה הרב דוד תורג'מן, כי קיום המצוות התלויות בארץ הינו ביטוי מוחשי לאהבת ארץ ישראל. ''דורות רבים, טרם קוממיות ישראל, בקהילות ישראל בגלות הייתה כמיהה גדולה לקיום המצוות התלויות בארץ''.

הרב סיפר בערגה רבה כיצד נהג אביו לברך על פירות הארץ, בקדושה ובטהרה, ובכך ביטא את אהבתו העזה לארץ ישראל ופירותיה. מטרת הכינוס לעודד את האברכים ותלמידי הישיבה לעסוק בהלכות שמיטה בהיבט הרחב שלהן ולהיות נכונים לשמיטה הקרבה ובאה.

הרב תורג'מן הודיע, כי בחודש אלול יעסקו תלמידי הישיבה בלימוד משניות מסכת שביעית בעיון. "אנו קרובים מאוד למציאות בה תנהג שנת השמיטה מדאורייתא בהיות רוב יושביה עליה וחובה עלינו, כבני הארץ ואוהביה להיערך לכך בעמקות ובאהבה". בדבריו קרא למוסדות התורה בישראל לאמץ יוזמה זו ולהעמיק את הלימוד והעיון במשניות מסכת שביעית.

הרב יצחק אלפנט, רב העיר, ציין בדבריו כי מזה דורות קיימים חילוקי דעות הלכתיים בין גדולי הפוסקים בנושאים שונים הקשורים לאופן מימושה של מצוות השמיטה בארץ ישראל.

''גם מי שמאמץ שיטה זו או אחרת בהלכה בנושא השמיטה – ראוי לכבד אותו. החשיבות היא בעצם הלימוד היסודי של השיטות ההלכתיות ובהחלט יש לגיטימיות באימוץ שיטה הלכתית זו או אחרת''.

הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ סקר בשיעורו את האפשרויות השונות בדבר שמירת שמיטה כהלכתה דרך שביתה מוחלטת מעבודת האדמה, היתר המכירה, אוצר בית דין ויבול נכרי. בדבריו שיבח את החלטת הממשלה להקצות 100 מיליון ₪ לקיום מצוות השמיטה כהלכתה.

''אין ספק, כי להחלטת הממשלה תהיה משמעות ניכרת על הצטרפות חקלאים נוספים למעגל גיבורי הכוח, שומרי השביעית כהלכתה. שיעור נוסף הקדיש הרב עמיחי למניין שנות השמיטה תוך התמקדות בשיטת הרמב"ם כפי שהיא מובאת בהלכות שמיטה ויובלות פרק י', הלכה ג'".

הרב יואל פרידמן, רב במכון התורה והארץ, הקדיש את שיעורו לטיפול בגינות נוי ועציצים בשנת השמיטה. האפשרות ליהנות מגן הנוי בשנת השמיטה ולאחריה מחייבת הערכות מבעוד מועד בשנה השישית. ''ככלל, המלאכות הגורמות להצמחה אסורות, אך הן מותרות אם הן הכרחיות לשמירת הקיים ולמניעת נזק לשנים הבאות''.

פרק מיוחד בשיעורו עסק בגינות נוי בבתים משותפים. "יש לשכנע את הדיירים בבית המשותף שאפשר לקיים את גינת הנוי המשותפת ברמה הנאותה בשמיטה ע"פ ההלכה".