חבר מרכז הבית היהודי: לא להתערבות 'תקומה'

חבר מרכז הבית היהודי תוקף את המתנגדים לטיוטת החוקה שהציג בנט, תוך שהוא מכנה כמה מחברי הסיעה "סוסים טרויאניים".

שלמה פיוטרקובסקי , ח' בתמוז תשע"ד

ועידת הבית היהודי
ועידת הבית היהודי
דוברות הבית היהודי

יואל ירדן, חבר מרכז 'הבית היהודי', תקף היום (ראשון) את התערבות "תקומה" בהליך אישור החוקה החדשה בבית היהודי.

במכתב לחבריו במרכז כתב ירדן, כי רוב המנדטים של המפלגה הושגו בזכות הקו החדש שהביאו בנט ונאמניו למפלגה, כלשונו.

לדבריו, "הקו הישן של המפלגה שם את הדגש על התבדלות דתית מן הציבור הישראלי-יהודי הכללי. הקו החדש מסכים שהדת היהודית היא חלק מן הלאומיות שלנו, אבל שם את הדגש על המשותף הלאומי-ציוני, ושואף לשיתוף פעולה עם ציבור רחב, כדי לעצור את הידרדרות המדינה לניטרלית מבחינה לאומית, ולעשות אותה למדינת הלאום היהודי, מדינה הדואגת בראש ובראשונה לאינטרס הלאומי היהודי".

עם זאת טען ירדן, כי "הֶרכב הסיעה בכנסת איננו משקף את הקו החדש כראוי". ירדן אף חילק בהקשר זה את הח"כים של המפלגה לארבע קבוצות. קבוצה ראשונה אותה הגדיר כמזוהים עם הקו החדש, בעיקר: בנט (היו"ר), שקד, אורבך.

קבוצה שניה הוגדרה על ידו, "מפד"לניקים מהנוסח הישן". את הקובצה השלישית הגדיר ירדן כ"חברי תקומה רשמיים, שהוכנסו לרשימה לפי הסכם קבוצתי, ונבחרו על ידי ועדה מסדרת של תקומה". ואילו חברי הקבוצה הרביעית הוגדרו על ידו "אלה שנבחרו כאילו הם תומכי הקו החדש, ומתגלים כסוסים טרויאניים של תקומה".

"פה ושם נראה שיש מי מקבוצה ב' או ג' שמייצג יפה את הקו החדש, אבל לפעמים נראה שנאמני הקו החדש הם במיעוט בסיעה בכנסת", טען ירדן וקבע, כי "צריך למנוע את הישנות התוצאה הזאת, ולהגיע בעתיד להרכב טוב יותר. בלחץ העשיה עדיין חוקת המפלגה הישנה היא בתוקף. כבר מזמן דובר שצריך חוקה חדשה. לאחרונה הציג בנט הצעת חוקה חדשה, ועכשיו יש תהליך של הצגת הסתייגויות. אני מבין שבסופו של דבר העניין יוכרע במרכז/ועידת המפלגה. כל זה נוגע ל"הבית היהודי" במובן המצומצם, כלומר לא כולל תקומה".

ירדן קובע, כי "הצעת החוקה החדשה נותנת כוח רב, לא בלעדי, ליו"ר המפלגה. למען הקו החדש, טוב שכך. ראיתי התנגדות של תקומה (קבוצה ג' דלעיל), ולא ברור על סמך מה הם משמיעים את דעתם בעניין לא להם. מצ"ב, למטה, התנגדות של ח"כ מרדכי יוגב, שכבר מזמן נראה לי כשייך לקבוצה ד' דלעיל. הוא מציע פחות סמכויות ליו"ר ושיתוף תקומה בקביעת החוקה החדשה אע"פ שהיא מיועדת ל"הבית היהודי" במובנו המצומצם".

"אנשי תקומה וגם 'הסוסים הטרויאניים' הם אנשים טובים ויקרים, המייצגים איזושהי אנרגיה מיוחדת המגוייסת לטובת העניין הלאומי-ציוני, אנרגיה החסרה לפעמים במקומות אחרים. חשוב למצות איתם את המשותף, אבל קודם כל צריך לוודא שכוחותינו ינותבו לשרת את הקו החדש", חתם ירדן את מכתבו.