אין לסמוך על הנס. גם לומדי תורה שיכנסו לממ"ד

הרב יעקב אריאל שולל את האפשרות לבטוח רק בלימוד תורה ללא מאמץ הגנתי, "התורה אומנם מגינה ומצילה, אולם אין סומכים על הנס".

ישי קרוב , י"ד בתמוז תשע"ד

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יח"צ

רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל, מפציר גם במי שלומד תורה בשעת האזעקה להיכנס לחדר מוגן.

בתשובה לשאלה באתר 'ישיבה' ציין הרב אריאל כי "אנו חיים בנסי נסים בעזר ה' יתברך ויתעלה ולכן לא היו עד כה פגיעות בנפש".

עם זאת הדגיש רבה של רמת גן, כי "אין לסמוך על הנס. אנחנו תחת גל טרור של רוצחים שיש להם אמצעי לחימה נוראים לאלפים ולרבבות והם ממטירים אותם עלינו. זהו פקוח נפש חמור ביותר ואין הולכים בו אחר הרוב של נסי נסים".

בתשובה נוספת באתר 'ישיבה' הדגיש הרב אריאל כי "התורה אומנם מגינה ומצילה, אולם אין סומכים על הנס".