הרבנות הראשית: מועד ב' למגויסים בצו 8

הרב הראשי לישראל מתח ביקורת על מתכונת הבחינות לרבנות הראשית, והנחה לדאוג לנבחנים שגוייסו למילואים בצו 8.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז בתמוז תשע"ד

לשנות את השאלות. הרב לאו
לשנות את השאלות. הרב לאו
פלאש 90

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שיגר מכתב למנהל מחלקת הבחינות ברבנות הראשית, הרב רפאל מזרחי, בו הוא מותח ביקורת חריפה על מתכונת הבחינות וסוג השאלות.

הרב לאו מספר במכתבו, כי "לקראת מבחני הרבנות הבאים - נטלתי את השאלון האחרון מהמבחנים האחרונים שהיו, לדוגמא, את המבחן בהלכות שמחות, התיישבתי לענות עליו כאחד האברכים ובדקתי את עצמי כדי לראות האם המבחן אכן משקף את מה שנדרש מציבור הנבחנים".

הרב הראשי כותב כי מסקנתו הייתה כי המבחו אינו הולם את יעדיו, "לצערי, ולאחר ששוחחתי עם אברכים שנבחנו נוספה תמיהה על תמיהתי, המבחן לא נראה לי שנעשה בצורה הנכונה".

הרב לאו מפרט במכתבו מספר דוגמאות לכך, ובהם הדוגמא הבאה: "5 מתוך 11 השאלות - נשאלו על הלכה בודדת - פסק שכותב הרמ"א בשם המהר"י וויל. (שאלות 2,3,4,5,11). פסקים אלו חשובים כמובן, אבל אינם מופיעים בבית יוסף, אין עליהם התייחסות לקטעי ט"ז ארוכים ולהבנת הש"ך בהם. ברגע שהמבחן מתמקד בפסקים אלו, יוצא שלומדים שעברו רק על ספרי הקיצורים יכולים להצליח, ואילו האברכים שהשקיעו ועמלו על טור בית יוסף, ט"ז וש"ך ומפרשי השו"ע, אך שכחו שורה מהרמ"א יכשלו במבחן! האם זו כוונת המבחן, או שמא רב צריך להיות מי שעיין בסוגיא, ולמד את הטושו"ע כדבעי?".

הרב הראשי לישראל ממשיך וכותב את הערותיו לגבי הבחינות והשאלות שנשאלו הנבחנים, וכותב כי "טרם עברתי על כל השאלונים, אבל ברור לי שנוסח מבחן שכזה - אינו ראוי. המבחן אמור לשקף ידע והעמקה, ואינני משוכנע שהמבחן הזה עונה על כך, ומשכך אבקשך להעביר זאת לצוות הבוחנים".

את מכתבו מסיים הרב דוד לאו בכך ש"אני מתעתד בעז"ה לקיים יום דיונים נרחב יחד עם צוות הבוחנים ברבנות הראשית על מנת להתוות את הכיוון הראוי והנכון למבחנים".

בתוך כך, בשיחה שקיים הרב הראשי עם הרב מזרחי, הורה הרב הראשי לקיים מועד ב' לבחינות ברבנות לטובת נבחנים שגוייסו לצו 8 בעקבות הלחימה בעזה, ואשר אינם יכולים להיערך כראוי לבחינות.

הרב הראשי אמר כי "יש לתת להם את היכולת להתמודד בלחימה ובפעילותם ללא טרדות והרבנות צריכה לקיים מועד ב' למצבים שכאלו".