אושר: איסור מכירת מוצרים בבתי עלמין

ועדת הפנים אישרה את ההצעה לקריאה ראשונה. בשלב זה החוק איננו כולל סנקציות פליליות על מי שעובר על החוק.

ידידיה בן אור , כ"ג בתמוז תשע"ד

ח''כ עופר שלח
ח''כ עופר שלח
צילום: פלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ מירי רגב, אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ עופר שלח וקבוצת חברי כנסת האוסרת מכירת מוצרים בבתי עלמין.

הצעת החוק קובעת, כי "לא ימכור אדם ולא יציע למכירה או ישווק בדרך אחרת בשטח בית עלמין כל מוצר, שירות או מלאכה".

פעולה שכזו תוכל להתבצע באישור מנכ"ל המשרד לשירותי דת על פי בקשה שתוגש על ידי מי שמנהל את בית העלמין. החוק נועד למנוע ניצול ציני של אבלים בעת אבלם.

נציגי המשרד לשירותי דת וח"כ אברהם מיכאלי טענו כי לא יהיה ניתן לאכוף את הצעת החוק אולם ח"כ שלח הסביר כי מטרת הצעת החוק לתת סמכות בידי חברות הקדישא להרחיק גורמים נצלניים ולא לקבוע סנקציה פלילית.

עו"ד איגי פז ממשרד המשפטים אמר כי בשלב ראשון משרד המשפטים מעדיף שלא יהיה בחוק סנקציה פלילית כדי שיהיה ניתן לבחון את יישום החוק.

יצחק ישי, מנהל אגף קבורה במשרד לשירותי דת, אמר כי חברות הקדישא לא יוכלו לאכוף את החוק אולם ח"כ שלח הסביר לו כי המחוקק מצפה ממי שאחראי להחזיק את המקום נקי ומסודר לדאוג גם לסדר בענייני מכירות ושיווק.

הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה ותעלה בקרוב להצבעה במליאה.