הקרן לעידוד יוזמה חברתית יוצאת לדרך

הקרן תתמקד בשילוב אוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה.לפיד: סנונית ראשונה לפיתוח תחום העסקים החברתיים.

ידידיה בן אור , א' באב תשע"ד

יאיר לפיד
יאיר לפיד
צילום: פלאש 90

המכרז לבחירת שני גורמים שיקימו ויפעילו קרנות השקעה בעסקים חברתיים בישראל, אשר יתמקדו בשילוב אוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, פורסם היום (שני).

המכרז פורסם על ידי וועדת המכרזים הבינמשרדית להקמת הקרן ליוזמה חברתית בראשות סגן בכיר לחשבת הכללית, יאיר טל, מנהל קרנות הביטוח הלאומי, עו"ד יצחק סבטו וסגן בכיר במועצה הלאומית לכלכלה, מוריס דורפמן.

תחום העסקים החברתיים בישראל נמצא עדיין בשלב ראשוני וקיים מחסור מתמיד במקורות מימון עבור עסקים אלה. המרכיב החברתי בפעילות העסקית מקשה בהשגת מקורות מימון פילנטרופיים.

על כן, החליטה המדינה להקים קרנות שיעמידו מימון לעסקים החברתיים במכשירי חוב והון. בנוסף, ילוו הקרנות את העסקים לאורך תקופת ההשקעה ויתמכו בהם גם בפן העסקי-ניהולי.

פעילות הקרנות תלווה במחקר ארוך טווח אשר יבחן את השפעת הקרן על רווחתם של המועסקים, כתוצאה מעבודתם בעסקים החברתיים, ואת התשואה החברתית מפעילותן.

במסגרת המכרז תקצה הממשלה 20 מלש"ח להקמת שתי קרנות כאשר המציעים ימנפו את המימון אל מול מקורות פילנתרופיים ומקורות השקעה אחרים ביחס שיעלה על 1.5 מסכום כספי הממשלה (כך שיגייסו לשתי הקרנות לפחות 30 מלש"ח). הזוכים ייבחרו לפי יכולות מקצועיות, ניסיון, מינוף כספי הממשלה ומרכיב הוצאות התפעול של הקרן. תקופת ההשקעה של כל קרן תעמוד על 3 שנים, ותקופת ההסכם, כולל תקופת ליווי, תעמוד על 10 שנים.

כל קרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ללא כוונת רווח, שהנהלתה תורכב מדירקטוריון הכולל חברים בעלי רקע כלכלי וחברתי. בנוסף, במסגרת המכרז תוקם ועדה מפקחת מטעם הממשלה אשר תלווה את פעילות הקרנות ותפקח על פעילותן.

בכדי לסייע לקרנות לגייס מקורות פילנטרופיים ניתנה החלטה מקדמית של רשות המסים לגבי יכולתן של הקרנות לקבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה באופן שיעניק לתורמים הטבת מס.

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז הוא ביום 22.10.14, כאשר הקרנות יתחילו לפעול בתחילת שנת 2015.

שר האוצר, יאיר לפיד, ציין כי "הקמת הקרן על ידי הממשלה תשמש סנונית ראשונה לפיתוחו של תחום העסקים החברתיים בישראל. הקרן שאנו מקימים היא חלק משפה תרבותית רחבה שנקראת נגישות, זו זכותם של אנשים עם מוגבלויות שכל הדלתות יהיו פתוחות בפניהם, וזו הזכות שלנו להסיר את המכשולים מהדרך שלהם. הפוטנציאל הגלום בעסקים החברתיים הוא לא רק המנוע הכלכלי אלא התרומה הגדולה שהם יכולים להוות עבור אנשים עם מוגבלויות. אין לי ספק כי בטווח הקרוב פעילות העסקים החברתיים תגדל בהיקפים משמעותיים".

ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, הסביר כי "פעילות עסקים קטנים היא מנוע צמיחה מרכזי למשק הישראלי. כאשר מדובר במיזמים אשר מטרתם היא גם לשלב אוכלוסיות מודרות, יש לכך חשיבות יתרה. מכרז זה הוא צעד נוסף של הממשלה לעידוד יוזמה עסקית חברתית של אזרחי המדינה, שחשובה במיוחד בעת הזו. הקרן היא דוגמה טובה לשיתוף פעולה בין הממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי שהחל במסגרת השולחן העגול הממשקי בראשות ראש הממשלה. שיתופי פעולה מסוג זה מאפשרים לפתור בעיות שכל אחד מהמגזרים מתקשה לפתור לבד".

מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, ציין כי "בעידן של ריכוזיות במשק ופערים חברתיים, עסקים חברתיים הם המפתח לשינוי, אשר יאפשר מציאות של תחרות בשוק בד בבד עם הנפת הדגל החברתי, תוך יצירת ערך משולב - חברתי ועסקי".