מה חושבים ביתד נאמן על שילוב לימודי חול?

הביטאון הליטאי 'יוצא במתקפה חריפה נגד ישיבות חרדיות שהביעו עניין לשלב בין כותליהן לימודי חול.

חיים לב , ט"ז באב תשע"ד

ישיבה בחורי ישיבות
ישיבה בחורי ישיבות
פלאש 90

על רקע מאמצי שר החינוך הרב שי פירון להקים רשת 'ממלכתית –חרדית', יוצא הבוקר הביטאון הליטאי 'יתד נאמן' במתקפה חריפה נגד ישיבות חרדיות שהביעו עניין לשלב בין כותליהן לימודי חול.

בדבריו ציטט העיתון מכתב של מנהיגה המיתולוגי של 'דגל התורה' הרב שך זצ"ל, שקרא להתנגד לכל יוזמה מסוג זה בהבהירו כי "הניסיון לקרר ולטשטש את הגבולות הנעשה לאחרונה באופן שיטתי על-ידי ממשלת הזדון... מתוך מטרה מוצהרת וברורה לכרסם ולקעקע בדרך הלימוד הטהור".

"מי לנו חרד יותר מגדולי הדור זיע"א ויבלחט"א להצלתם של נערי ישראל", כתב העיתון בשם ראשי ישיבות עלומים, "והרי גדולי ישראל יצאו בחוד ובחנית נגד יוזמות מסוכנות אלו! עתה באים אנשים קלי דעת הפועלים בניגוד מוחלט לדעת גדולי הדור ומנסים להחדיר את שיטותיהם הפסולות של 'המזרחי' לתוככי הציבור החרדי?!".

"רבותינו גדולי ישראל כבר הורו על דרך הלימוד בישיבה בה ממיתים עצמם בחורי ואברכי ישראל בלימוד התורה בטהרתה, מתוך התנתקות מוחלטת מלימודי חול והבלי העולם הזה, על מנת לעלות ולהתקדש בתורה הקדושה ובחיים המושתתים על דרך התוה"ק.

"כל גדולי ישראל כבר יצאו לפני שנים רבות בתקיפות רבה נגד הקמת מסגרת 'ישיבה' בשילוב לימודי חול, ועל כך שיש בדבר שיבוש הדעות ויש להיזהר להתרחק מכל מגמות הרות אסון אלו שהם היפך החינוך הטהור ודרך התורה הקדושה".