עליה בביקוש לשירות לאומי במרכזי 'זהות' בדרום

איגוד המרכזים לזהות יהודית מצביע על עלייה בביקוש לשירות לאומי במרכזי הארגון בדרום הארץ אחרי ''צוק איתן''.

עדו בן פורת , כ"א באב תשע"ד

שירות לאומי
שירות לאומי
יח''צ

''זהות'', איגוד המרכזים לזהות יהודית מצביע על עלייה בביקוש לשירות לאומי במרכזי זהות יהודית באזור הדרום.

למעלה ממאתיים מדריכות תחלנה בשנת הלימודים הקרובה שירות לאומי כמדריכות זהות במרכזים הפועלים בפיקוח האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.

למרות החשש של ראשי האיגוד, הביקוש של בנות שירות למרכזי זהות בדרום הארץ לא פחת אלא אף עלה אחרי מבצע ''צוק איתן''.

מנכ"ל ''זהות'', איתי גרנק, אמר כי "לשמחתנו בבדיקות שערכנו בשבוע האחרון נמצא כי הביקוש כרגע מצוי במגמת עלייה, ורק מעיד כי משברים ביטחוניים, רק מובילים לחיזוק הרצון בקרב בנות שמיניסטיות להגיע ליישובי הפריפריה ולחזק את הזהות היהודית, אגב אפקט שדומה לעלייה בכמויות הגיוסים לקרבי בקרב בנים על אף הסכנות הטמונות בכך.

"עובדה זו צריכה לעודד אותנו שכן בנות זהות תורמות מעצמן ומשפיעות על הסביבה שבה הן משרתות", הדגיש גרנק.