הרב שרלו לגרוסמן: החמצת הזדמנות

ראש ישיבת ההסדר אורות שאול פנה במכתב גלוי לסופר דוד גרוסמן, "שים לב כמה מילים בדבריך ייחדת לייאוש, לשנאה, לקרע".

נתנאל כ"ץ , כ"ב באב תשע"ד

ליצור קשר פנימי. הרב שרלו
ליצור קשר פנימי. הרב שרלו
יוני קמפינסקי

ראש ישיבת ההסדר אורות שאול, הרב יובל שרלו, פנה בדף הפייסבוק שלו במכתב גלוי לסופר דוד גרוסמן, בעקבות דבריו של גרוסמן בעצרת השמאל במוצאי שבת.

בפתח מכתבו שאל הרב שרלו את גרוסמן, "אל מי בקשת לדבר בכיכר? אם בקשת לדבר אל מספר אלפים מצומצם של אנשים החושבים כמוך, ולקבע בכך את המסגרת אליה אתה דובר – הצלחת".

"כך אכן נראו דבריך: מקובעים, חד משמעיים, ללא בחינה מחודשת וללא ספק. נאום כיכרות טיפוסי. נאום התובע מהאחר את מה שהוא עצמו לא מסכים לעשות. לבחון מחדש את דרכו", הוסיף הרב שרלו, "אולם אם בקשת לדבר אל הציבור הרחב יותר, או לפחות אל אלה שמוכנים להקשיב לדבריך ולבחון את עמדותיהם ...מחדש – לא הצלחת. החמצת הזדמנות".

הרב שרלו מתח ביקורת על אווירת היאוש ששידר נאומו של גרוסמן, "דברת על הקשיים ועל הייאוש, והם הופיעו בדבריך פעמים רבות, ולשיטתך בצדק – אך לא דברת ולו מעט על הסולידריות ורוח האומה הגדולה שהופיע בימים הקשים שאנו עוברים, ועל שותפות עמוקה שמתגלה בעם ישראל המפוצל והמפולג".

"אולם את עיקר החמצתך איני בטוח שאתה מסוגל לראות. זו ההחמצה שלך בדיבור כלפי פנים. כלפי העם שלך", ציין הרב שרלו, "שים לב כמה מילים בדבריך ייחדת לייאוש, לשנאה, לקרע ולמחילות הפשיסטיות, וכמה התעלמת מהעובדה שהיו תופעות רבות שבנו את הבית מחדש כשיקום מהדיכוטומיה שאתה חי בתוכה. בכך אטמת את אוזניי, ואני סובר שגם את אוזני אחרים, מלשמוע את דבריך".

בסיכום דבריו הביע הרב שרלו צער העל כך שגרוסמן בחר להציג נקודת מבט חד מימדית, תוך התעלמות מתמונת המצב של ההתגייסות הלאומית ומצבנו מול האויבים הסובבים אותנו, "אתה בחרת ללכת בדרך אחרת, ועוד נאלצת לומר דברי אשליה עצמיים: 'אתם רבים מאוד, אנחנו רבים מאוד, הרבה יותר ממה שחשבנו, ממה שהאמנו'. חבל".