הרב זיק: הסוד לנישואין מוצלחים

ראש ישיבת בני עקיבא רעננה משתף אותנו בסוד לנישואין מוצלחים ומסביר את ההבטחה שבהפטרה לחיים מלאים של תורה מתוך עושר והצלחה.

ערוץ 7 , כ"ה באב תשע"ד

הרב אפרים זיק
הרב אפרים זיק
ישיבת רעננה

הרב אפרים זיק, ראש ישיבת בני עקיבא רעננה, נותן לנו מבט נוסף על הפטרות הנחמה ועל הפטרת פרשת ראה, ובתחילה משתף אותנו בסוד לנישואין מוצלחים ולאחר מכן מסביר את ההבטחה שבהפטרה לחיים מלאים של תורה מתוך עושר והצלחה.

בעלי החסידות כאשר מסבירים את ההבדל בין ענים לעשירים מסבירים את היתרונות ואת החסרונות. היתרונות של העני הוא חוסר הדאגה, היתרון של העשיר הוא כל הטוב שיש בו. לעומת זאת החסרון הוא שלעני חסר כל טוב לעומת העשיר שחסרונו הוא הדאגה.

ובהקבלה לעם ישראל שעם ישראל כאשר הוא בגלות הוא לוקה בכפלים מצד אחד הוא עני ומדולדל בין האומות ומצד שני יש בו לא מעט דאגות ולא מניחים לו בשקט וכמו שאומר הנביא בהפטרה "עניה וגם סוערה".

גם הברכה בדור הגאולה תהיה בכפלים מצד אחד "הכל יהיה בגבולינו לאבני חפץ" ובנוסף " כל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך" יהיה עושר יהיה ברכה אבל בנוסף לא יוכלו לחמוד ולקחת מאיתנו.

מאז שהוקמה המדינה אנחנו לא כל כך עניים וכשם שהתקיימה הברכה הראשונה גם אנו מצפים שגם הברכה השנייה שלא יתקפו אותנו ויראו שאנחנו עם סגולה גם תתקיים.