נשקלת שלילת התמיכה מהסרט שהוצג כפלסטיני

שר הכלכלה נפתלי בנט, שמשרדו תמך בסרט: הצגת סרט שמומן מכספי משלם המסים הישראלי כסרט פלסטיני היא לא הגונה.

ידידיה בן אור , כ"ט באב תשע"ד

נפתלי בנט בבית אורות
נפתלי בנט בבית אורות
הלל מאיר

משרד הכלכלה יערוך שימוע לבמאית סוהא עראף, והוא שוקל לדרוש החזר מלא של הסיוע הכספי שניתן לה מהמשרד.

עארף קיבלה תמיכה כוללת מהמדינה של כשני מיליון שקלים מתוכם כ-600 אלף שקלים מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, עבור סרטה "וילה תומא".

יתר התמיכה הגיעה מקרן הקולנוע הישראלית הנתמכת על ידי משרד התרבות (כ- 1.4 מיליון שקלים) ומענק של 114 אלף ש"ח ממפעל הפיס. מדובר בשני שליש מהתקציב המוערך של הסרט.

לדברי שר הכלכלה נפתלי בנט, "הצגת סרט שמומן מכספי משלם המסים הישראלי על ידי יוצרים ישראלים כסרט פלסטיני היא בלתי מתקבלת על הדעת ומעבר לכך גם לא הגונה. הנחיתי את אנשי משרדי לבדוק את הנושא משפטית על מנת לבחון מה הפעולות העומדות לרשותנו וכך אכן נעשה".

במכתב שקיבלה עראף ממנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, רן קויתי, נכתב כי, "הסוכנות החליטה לערוך לבילסאן הפקת סרטים סע"מ שימוע בכתב מאחר והיא שוקלת להמליץ לוועדת התוכנית לדון בביטול כתב האישור שניתן לחברה במסגרת התכנית שבנדון עבור הפקת הסרט, וזאת בשל כך שהסיוע אינו משמש למטרה שלשמה ניתן".

במכתב פורטו הנימוקים לכך שהסיוע לא משמש למטרה שלשמה ניתן: "סעיף 5.3.2 להוראת המנכ"ל קובע כי תנאי לקבלת הסיוע בתחום הקולנוע הינו, בין היתר, כי הסרט הינו 'סרט ישראלי' כהגדרתו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005. במועד הגשת הבקשה על ידך הוצהר כי הסרט הינו אכן 'סרט ישראלי' כנדרש בכללי התכנית ולפיכך נדונה הבקשה בוועדת התכנית ובהסתמך על הצהרתך הנ"ל הוענק לך כתב אישור לקבלת כספי סיוע למימון עריכת הסרט.

"אולם, לאחרונה הובא לידיעתנו שהוצהר על ידך כי הסרט מהווה 'סרט פלסטיני' וכי כך הוא מוצג על ידך אף כלפי צדדים שלישיים. מכאן שהסרט אינו מהווה עוד 'סרט ישראלי' כנדרש בכללי התכנית. נודה עבור קבלת תגובתך בכתב עד ליום רביעי 27/8/14 בשעה 12:00. במידה ועד למועד שלעיל לא תתקבל תגובתך, הסוכנות תגיש לוועדת התכנית בקשה לביטול כתב האישור למפרע, תוך דרישת החזר מלוא הסיוע שניתן במסגרת התוכנית".