מוזס: בית המשפט לוקח לעצמו סמכויות לא לו

נשיא בית המשפט המחוזי בבירה, דוד חשין, ביטל את החלטת העיריה להקצות קרקע לשלוש ישיבות. ח"כ המוזס תוקף.

חיים לב , ל' באב תשע"ד

שנגור בבתי סוהר? מנחם אליעזר מוזס
שנגור בבתי סוהר? מנחם אליעזר מוזס
חזקי עזרא

ח"כ מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה) תקף הבוקר את החלטת נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, דוד חשין, לבטל את החלטת העיריה בדבר הקצאת קרקעות לשלוש ישיבות בבירה.

"בית המשפט לוקח לעצמו סמכויות לא לו. זהו נסיון נוסף להצר ולחנוק את הציבור החרדי. הרשות להקצאת קרקעות ניתנה לראשי הרשויות, וזכותה של כל רשות לפעול על פי שיקול דעתה וצרכי תלמידיה".

מוזס הוסיף כי "דו"ח משרד החינוך לקראת שנהל תשע"ה מצביע על העובדה ששליש מתלמידי ישראל חרדים. ההקצאות הללו מחויבות המציאות, והן מהוות טיפה מן הים לעומת הצורך האמיתי לסגירת הפער והמחסור העצום במבני חינוך לתלמידי המגזר החרדי. אני מציע לשופטים להתמקד בתפקידם לשמירה על הצדק ולא לעסוק במניעת צדק".

יותר משנה וחצי לאחר שהקצאות הקרקע אושרו על ידי מועצת העיר ירושלים, ביטל אתמול נשיא בית המשפט המחוזי בבירה, דוד חשין, את החלטת העיריה, ואת הקצאת הקרקעות לשלוש ישיבות.

הקרקע שנידונה במשפט שוכנת בין השכונות בית וגן ורמת שרת, ובעבר התנהלו עליה מאבקים כשתושבי השכונה החרדית ביקשו להקצותה לטובת מוסדות תורה וחינוך, ואילו תושבי השכונה האחרת ביקשו להקצות את הקרקע לטובת מבני ציבור שישמשו את שכונתם.

בסופו של דבר העביר ראש העיר ניר ברקת מהלך בו הועלתה ההצבעה בנושא למועצת העיר במקום לוועדת ההקצאות, והוצעה פשרה לפיה חציו של המגרש יוקצה לטובת מבני ציבור שישרתו את תושבי רמת שרת, ואילו חציו האחר של המגרש יוקצה לטובת הקמתן של שלוש ישיבות: עטרת ישראל, מעוז חיל ומשכן חיים.

בעקבות ההקצאה עתר עו"ד יוסי חביליו לבית המשפט ודרש לבטל את ההקצאה שלטענתו בוצעה בצורה לא תקנית.

בפסק הדין שפורסם אתמול כותב השופט חשין: "לא יתכן כי ראש העיריה ייטול לעצמו את סמכויות ועדת ההקצאות ומועצת העיר ויחליט כי יוקצה שטח קרקע משטחי העיר. הדבר נכון שבעתיים, עת התחייבות ראש העיר במסגרת ההסדר, נעשתה לאחר שהעיריה, לשיטתה, כבר התחייבה 'עקרונית' להקצות מגרש זה כולו למשיבות 2-4".

חשין האשים את העיריה בכך שהיא פועלת זה למעלה מעשור בניגוד לנהלי משרד הפנים בשל העובדה שהעיריה ממשיכה להקצות קרקעות ללא פרוגרמה מתאימה לכך.

"לא יתכן כי התעלמות גורפת מאחת מהוראותיו תהיה בגדר חריגה סבירה העולה בקנה אחד עם כללי המנהל התקין. אם אין באפשרות העיריה להכין פרוגרמה, עליה לפעול מול משרד הפנים לתיקון הנוהל.

לכאן או לכאן. המצב הקיים בו למעלה מעשור פועלת העיריה, במודע, בניגוד להוראות משרד הפנים, אינו תקין", תקף השופט.

מלבד קבלת העתירה וביטול ההקצאות קבע בית המשפט גם כי העיריה תשלם לעותרים את הוצאות המשפט בסך 15 אלף שקלים.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי "בצעד נכון מהותית הגיעו הצדדים למתווה פשרה במסגרתו הוסכם כי על חלק מהשטח הסמוך לרמת שרת, ייבנה מבנה קהילתי לטובת הציבור הכללי וכי יתרת המגרש הסמוכה לבית וגן תוקצה לצורך הקמת שלושה מוסדות חינוך. מתווה זה שקיבל את ברכת ראש העיר הבטיח ש'זה יהנה וזה יהנה' לרווחת כל תושבי ירושלים.

מדיניות זו שאותה מוליך ראש העיר יחד עם הנהלת העיר לדאוג לצרכי כל הזרמים בעיר היא מדיניות נכונה ותימשך גם בעתיד. משיקולים משפטיים פורמליים בחר בית המשפט להורות על ביטול ההליך. עיריית ירושלים תכבד כמובן את החלטת בית המשפט ותפעל להקצאת הקרקע".