ההכנסות מתמלוגי אוצרות טבע - 305 מיליון ש"ח

במשרד מעריכים כי ההכנסות הצפויות מגביית תמלוגים ואגרות מאוצרות הטבע בשנת 2014 יעמדו על 705 מיליון שקלים.

ידידיה בן אור , י"ב באלול תשע"ד

אסדת גז
אסדת גז
צילום: פלאש 90

מינהל אוצרות הטבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מסכם את ההכנסות מתמלוגים (מגז טבעי ונפט ומחצבים) ואגרות שגבה בחציון הראשון בשנת 2014 אשר מסתכמים בכ-305 מיליון שקלים.

במשרד מעריכים כי ההכנסות הצפויות מגביית תמלוגים ואגרות מאוצרות הטבע בשנת 2014 יעמדו על 705 מיליון שקלים.

בחציון הראשון בשנת 2014 נרשמה עליה חדה של כ-51% בסך ההכנסות מתמלוגי גז טבעי ונפט לעומת החציון הראשון בשנת 2013. הגורם העיקרי לעלייה זו נובע בעקבות הפקה וגביית תמלוגים לכל התקופה משדה תמר.

החלק העיקרי של ההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי אשר הסתכמו בחציון הראשון בשנת 2014 בכ- 297 מיליון שקלים. מרביתם (כ- 292 מלש"ח) מגז טבעי מחזקות תמר וים תטיס והיתרה (כ- 5 מלש"ח) מתמלוגים מהפקת נפט.

תמלוגי המחצבים למדינה מפוספטים בחציון הראשון לשנת 2014 הסתכמו בכ-4.5 מיליון שקלים. מדובר בירידה לעומת חציון ראשון בשנת 2013.

הירידה נבעה מירידה במחיר הפוספט העולמי וירידה בשער החליפין של הדולר. בנוסף לתמלוגים אלו נרשמו הכנסות של כ- 3 מיליון שקלים מאגרות ופעולות שונות.

במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים צופים המשך עלייה חדה בהכנסות מתמלוגים גם בחציון השני של שנת 2014 וגם בשנים הקרובות בעקבות המשך ההפקה הצפויה מתמר, מהפיתוח הצפוי של שדה לוויתן ושדות נוספים ותחילת גביית תמלוגים ממחצבים נוספים.

כיום, מפוזרת גביית התמלוגים מאוצרות טבע בין שלושה גופים שונים - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (אחראי על התמלוגים מגז טבעי, נפט ומחצבים) משרד הכלכלה (אחראי על תמלוגים ממחצבי ים המלח) ורשות מקרקעי ישראל (אחריות על התמלוגים ממחצבות). דוח הביניים של ועדת ששינסקי ממליץ כי גוף אחד ירכז את הבקרה והגבייה של כלל התמלוגים והמשרד סבור כי אגף התמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות הטבע במשרד בעל המומחיות והניסיון הרב ביותר לעשות כן.