אושר: פיצוי לנפגעי 'תג מחיר'

הרקע לאישור התקנות הוא הפגיעות החוזרות ברכבת הקלה בירושלים, אך לפיצוי יזכו כל מי שנפגעו בעקבות הסכסוך היהודי-ערבי.

חזקי ברוך , ט"ז באלול תשע"ד

כתובות נאצה על תחנת הרכבת הקלה
כתובות נאצה על תחנת הרכבת הקלה
צילום: דוברות סיטיפס

לאחר שנים של עמימות בנוגע למתן או אי מתן פיצויים על נזקי רכוש הנובעים מפעולות אלימות הנובעים מהסכסוך הערבי-ישראלי, אישרה היום (ה') ועדת הכספים, תקנות המסדירות מתן פיצוי על פגיעה ברכוש.

האישור התבצע, בעקבות התגברות מקרי האלימות בחודשים האחרונים על רקע הסכסוך הן מצד ערבים והן מצד יהודים. התקנות מסדירות פיצוי על נזקי רכוש על רקע "סכסוך אתני".

הרקע לאישור התקנות הינו בעיקר הפגיעות החוזרות ברכבת הקלה בירושלים, שהנזקים בגינן נאמדים במיליוני שקלים.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) שתמך בתקנות והביאן לאישור הוועדה עוד במהלך הפגרה, אמר כי הוא "מקווה שהמדינה לא תנהג כ'חכמת חלם' ובמקום לטפל כל פעם במקרים של נזק לרכוש, בעיקר בנזקים שנגרמים לרכבת הקלה, פשוט תמנע את התרחשותם. על המשטרה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה על-מנת למנוע את הפגיעה ברכבת הקלה שמשרתת את כל תושבי ירושלים ללא הבדל במוצאם".

מנהל תחום פיצויים ברשות המיסים, אמיר דהאן, הסביר את התקנות: "בשנים האחרונות יש הרבה פגיעות בנפש וברכוש על רקע הסכסוך הערבי-ישראלי, בשני הצדדים לסכסוך, היהודי והערבי. בין השאר הפגיעות ברכוש גם בעקבות פעילות 'תג מחיר'. לחוק מס רכוש שתוקן ב- 2006 נוספו הגדרות של פגיעת איבה, שגם פגיעה אלימה ברכוש בשל מוצאו האתני של אדם, תאפשר מתן פיצויים. עד היום פעלה ועדה בין-משרדית, "ועדת למ"ד" (לפנים משורת הדין), שטיפלה בנושא והחליטה על פיצויים בכל מקרה של נזק. עתה נדרש לקבוע בתקנות מנגנון שיאפשר מתן פיצויים על נזקים לרכוש שאינם נובעים ממצב מלחמה, אך כן נובעים מהסכסוך הישראלי-ערבי".

שי סומך, ממחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ציין בדיון כי "ועדת למ"ד (לפנים משורת הדין) קובעת פיצויים על רקע לאומני, ועדה שיושבת במשרד הביטחון, כאשר יש פגיעה של ערבים ביהודים ושל יהודים בערבים. וזה לא מוגדר פעולות איבה. מדובר בפיצוי מלא על הרכוש, גם כאשר הכוונה היתה לפגוע באדם אך נפגע רכוש וגם כאשר הכוונה היתה לפגוע ברכוש בלבד".

לשאלת יו"ר הוועדה סלומינסקי, "מי מחליט מה הרקע לפגיעה ולנזקים?" השיב סומך, כי "המשטרה היא הגורם המוסמך לכך. כמו-כן, אם לאחר זמן, יוכח שהפגיעה היתה על רקע פלילי או רקע אחר מאשר הסכסוך, קיים מנגנון להחזרת הפיצוי וניתן לדרוש את הכסף חזרה. זה דבר שקורה גם בנזקי מלחמה. עפ"י החוק כיום, פיצוי על נזק עקיף מהסכסוך, קיים רק ביישובי ספר ולכן יש מקום לאשר את התקנות, כך המנגנון הזה יופעל גם במקומות אחרים". סומך השיב גם לשאלתה של ח"כ סתיו שפיר (העבודה), "האם מסגדים שנפגעו בפעולות "תג מחיר" יפוצו?" ואמר כי נזקים אלו נכללים בתקנות ויחייבו מתן פיצוי".

סומך הוסיף כי "התקנות שאושרו תקפות רק לתוך הקו הירוק ואילו ביהודה ושומרון תמשיך לפעול ועדת למ"ד". עוד אמר, כי "במקרים של פגיעה בנכס, יחושב הפיצוי עפ"י הערכת הפרש השווי של הנכס לפני שניזוק ולבין שוויו לאחר שניזוק"