פסק הלכה: בלי דיאטה בחג

רבה של מזכרת בתיה קורא לעם ישראל לפנק את עצמו במאכלים טובים בחגים הבאים עלינו לטובה, ומחריג מכלל זה דיאטה רפואית בלבד.

ידידיה בן אור , כ' באלול תשע"ד

הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
עצמי

הרב אפרים זלמנוביץ הרב הראשי של מזכרת בתיה קורא עם פרוש חגי תשרי, "פנקו עצמכם במאכלים טובים בחגים הבעל"ט".

"אבינו שבשמים הבטיח לכסות את כל ההוצאות. ובכלל, דיאטה שלא בצו הרופא אינה רצויה בחגים ובשבתות", מציין הרב זלמנוביץ', "המועדים הללו, נועדו להתעלות רוחנית מתוך מרגוע ושובע גופני. בחגים הבאים עלינו לטובה, מצווה לפנק עצמנו במטעמים עם ניחוח חגיגי".

הרב זלמנוביץ' מוסיף כי גם השיקול התקציבי צריך להידחות, "אני מאמין שהוצאות החגים יכוסו בידי שמים, במסגרת תקציב נוסף ומיוחד על התקציב השנתי המאושר לנו מן השמים מידי ראש השנה".

"תני רב תחליפא: מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה חוץ מהוצאות שהוצאנו לכבוד השבת ויום טוב (ביצה ט"ו ב) שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפים לו", מצטט הרב זלמנוביץ' וקורא, "אל תתנו למצב הכלכלי הקשה ויוקר המחיה העולה לקלקל לנו את השבתות והימים טובים. בשבתות וחגים אסור לשמור על דיאטה. יש להשאיר פעולה חשובה זו לימות החול. בשבת וחג חובה לפנק את גופנו ולקיים בהידור מצוות עונג שבת וחג".

מנגד מציין הרב זלמנוביץ', כי "בכל מצב אסור לסוחרים לנצל חולשתנו מפני כבוד השבת או החג ולהפקיע מחירים. רבני קהילות שראו איך סוחרים הפקיעו שערים עקב הביקוש הרב לסחורתם הורו לקיים שביתת קונים כדי לאלפם לגבות את המגיע להם ולא יותר. פעמים שאסרו רכישת דגים או בשר הגם שנועדו לכבוד השבת או החג.