שיווק הדירות בכל הארץ - עכשיו באינטרנט

משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל הקימואתר אינטרנט בו הם חושפים את תוכנית השיווקים לשנתיים הקרובות.

חזקי ברוך , כ"ב באלול תשע"ד

בנייה בבית שמש
בנייה בבית שמש
פלאש 90

משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל השיקו את אתר השיווקים המשותף הפורש בפני הציבור את מכלול המידע על שיווק הקרקעות לשנים 2014- 2015 בצורה חדשנית, אינטראקטיבית ובהירה.

בשנים 2014-15 תשווק רשות מקרקעי ישראל קרקע לבניית כ-81,171 יח"ד במכרזים פומביים זאת בנוסף להקצאת קרקע ללא מכרז לכ 15,000 יח"ד (משוער).

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ושר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, אמר כי אתר השיווקים החדש הוא כלי נוסף ששם במרכז את השקיפות, הנגישות למידע, השירות לתושבי ישראל, "האתר משקף את מאמצי משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל להגדיל את היצע הדיור במדינת ישראל תוך מציאת פתרונות יצירתיים לקידום הבנייה בישראל ולפתרון משבר הדיור, במטרה להביא להפחתת מחירי הדיור. זאת על פי מדיניות הממשלה, אשר הציבה את נושא הדיור בסדר עדיפות גבוה".

מנהל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן, אמר כי אתר השיווקים החדש הוא "רק אחד הצעדים ברפורמה המיושמת ברשות מקרקעי ישראל המבוססת על שקיפות, נגישות למידע, שירות והתמקדות ביעד המרכזי של רשות מקרקעי ישראל והוא הגדלה משמעותית של היצע הקרקעות לדיור בישראל".

באמצעות אתר השיווקים ניתן יהיה לעקוב אחר שיווקי המדינה ברחבי הארץ, בחלוקה למרחבים עסקיים , שנים או וגורמים משווקים, לדעת כמה יחידות דיור עתידות להיבנות ובאילו אזורים, ולעקוב אחר פרויקטים נוספים העתידים לצאת בתקופה הקרובה. כל אזרח יוכל לדעת היכן צפויות לקום בשנים הקרובות שכונות חדשות והיזמים והקבלנים יוכלו לתכנן על בסיס המידע שבאתר את מהלכיהם בשנים הקרובות.

בנוסף באתר ניתן למצוא קישורים לאתרים המרכזיים ביותר בתחום המקרקעין, לרבות אתרי מכרזים ותכנון סטאטוטורי.