משרד הכלכלה: אישור זמני לארנה בי-ם

האישור ניתן במגבלות מסוימות, לאחר שהופסקו העבודות בהיכל העלולות לסכן את כלל הבאים להיכל במהלך ימים אלה, אומרים במשרד הכלכלה.

ידידיה בן אור , כ"ג באלול תשע"ד

פיס ארנה
פיס ארנה
חזקי עזרא

משרד הכלכלה נתן אישור זמני להמשך קיום אירועים בהיכל הספורט ארנה בירושלים. האישור יהיה תקף למשך 3 ימים ועד ליום 20/9/14.

במשרד הכלכלה מדגישים, כי האישור ניתן במגבלות מסוימות, לאחר שהופסקו העבודות בהיכל העלולות לסכן את כלל הבאים להיכל במהלך ימים אלה וכן תוקנו והושלמו הליקויים הנדרשים בטיפול מיידי, עליהם הצביעו נציגי המשרד.

לאחר תום מועד האישור שניתן על ידי משרד הכלכלה, ימשכו העבודות בהיכל, מתוך כוונה להשלים את הנדרש לצורך קבלת אישור קבוע עד לסוף עונת הספורט ובכפוף למילוי הדרישות של משרד הכלכלה.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה פנה בראשית השבוע  ללשכת ראש עיריית ירושלים ניר ברקת והודיע כי הוא רואה בחומרה מתן אישור לקיום אירועים בהיכל הארנה בי-ם.

במשרד ציינו, כי המקום לא קיבל את אישורי מינהל הבטיחות וזאת מאחר ובמקום עדין מבוצעות עבודות בניה, לרבות עבודות על גג המבנה, המסכנות את הנמצאים בסביבת היכל הספורט וכן משום שטרם נתקבלו אישורי בטיחות של מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל.

בעיריית ירושלים דחו את הטענות. "עיריית ירושלים נוהגת באחריות רבה ומקפידה ומחמירה בכל נושאי הבטיחות ולא תסכן את המשתתפים באירועים בארנה. כל האירועים מלווים ע"י יועצי בטיחות שבודקים את ההיכל לפני ובמהלך כל אירוע".


‫הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: neri@inn.co.il