קבוצות רכיבה יחויבו ברכב מלווה

ועדת הכלכלה אישרה שורת תקנות שיסייעו לבטיחות רוכבי האופניים. בין היתר ילד בן פחות מ-12 לא יוכל לרכוב בדרך שאינה עירונית.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ז באלול תשע"ד

אופניים
אופניים
צילום: פלאש 90

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה סופית שורה של תקנות חדשות שיזם שר התחבורה להגברת בטיחותם של רוכבי האופניים בדרכים, בכבישים העירוניים והבינעירוניים.

התקנות החדשות מתבססות על המלצות של שלוש ועדות מקצועיות שהוקמו לפני יותר משנה, במטרה לצמצם את מעורבותם של רוכבי האופניים בתאונות הדרכים, זאת בעקבות הגידול המשמעותי בשימוש באופניים לצרכים ספורטיביים ויומיומיים.

התקנות החדשות שאושרו אוסרות על אדם שגילו פחות מ- 12 לרכוב על אופניים, בדרך שאינה עירונית וכן לחצות כביש ברכיבה אלא במעבר חצייה לרוכבי אופניים בלבד אולם מותר להולך רגל להסיע אופניים במעבר חצייה לצורך חציית כביש.

התקנות אוסרות על רכיבת אופניים בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות בדרך שאינה עירונית, ללא רכב ליווי המפעיל אורות מהבהבים. התקנות מתירות רכיבת אופניים בשול הדרך, בדרך שאינה עירונית שבה שול הדרך פנוי וסלול באספלט, קרוב ככל שניתן לשפתו הימנית. התקנות יכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות.

"השימוש הגובר באופניים בכבישים העירוניים ובעיקר בכבישים הבינעירוניים מצריך מציאת פתרונות על ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר, שישמרו על בטיחותם של רוכבי האופניים ויגנו עליהם מפני פגיעה אפשרית של כלי רכב בדרכים". אמר השר כץ.

התקנות שאושרו הן חלק משורה ארוכה של המלצות שאושרו על ידי השר כץ ונועדו לעודד את השימוש באופניים גם בכבישים הבינעירוניים. התכנית כוללת בין השאר הכשרת מאות קילומטרים של מסלולים לרוכבי אופניים בשולי כבישים בינעירוניים, בכל רחבי הארץ.

התכנית כוללת גם התקנת פס הרעדה מקורצף או משונן בין הכביש לשוליים, בקטעי כביש רבים בארץ וניקוי יסודי ואינטנסיבי של שולי הכביש וכן הצבת תמרורים ושלטים לאורך המסלולים, המתריעים בפני הנהגים לשמור על בטיחותם של רוכבי האופניים.

שר התחבורה הוסיף, כי השימוש באופניים גדל בשנים האחרונות במאות אחוזים והפך לכלי חשוב במערך התחבורה בישראל ולכן הנחה את אנשי משרדו להגדיל את השקעות משרד התחבורה במסלולים מיוחדים לרוכבי אופניים.