הרצח שמוטט את הישוב היהודי בארץ ישראל

היום חל צום גדליה שנקבע לאחר רצח גדליה בן אחיקם - רצח שהביא להגליית שארית הפליטה שבארץ ישראל. הצום יסתיים ב-18:50.

ישי קרוב , ד' בתשרי תשע"ה

הכותל- מועדף
הכותל- מועדף
כללי

היום (יום ראשון) חל צום גדליה שנקבע לאחר הירצחו של מנהיג ישראל לאחר חורבן בית ראשון, גדליה בן אחיקם, בידי מתנקש יהודי - ישמעאל בן נתניה.

גדליה מונה לנציב על היהודים שנשארו בארץ ישראל לאחר החורבן, על ידי מלך בבל. וישמעאל בן נתניה רצח את גדליה בשל סכסוכים פוליטיים ויתכן כי רצה לקחת לעצמו את ההנהגה של היהודים בארץ.

השלכותיו של הרצח היו חמורות ומשמעותיות, מאחר והוא מוטט באופן סופי את ההנהגה היהודית שנשארה בארץ ישראל לאחר חורבן הבית, וגרם להגלייתה של שארית הפליטה.

גדליה נרצח בראש השנה, אך מאחר ואין מתענים בימי חג ומועד קבעו חכמים את התענית ליום ג' בתשרי. מאחר והשנה יום זה חל בשבת נדחתה התענית להיום - ד' בתשרי.

צום גדליה חל בתוך עשרת ימי תשובה שהשיא שלהם הוא יום הכיפורים שיחול בשבת הקרובה. 

הצום יסתיים בשעה 18:50 בירושלים ובשעה 18:48 בתל אביב.