עונשי מאסר לנאשמי פרשת "תיק הרבנים"

עונשי מאסר בפועל, הנעים בין 7 שנות מאסר ל-10 חודשים, נגזרו על ארבעה מבין 10 נאשמי פרשת המרמה בתארי רבנות לאנשי כוחות הביטחון.

שלמה פיוטרקובסקי , ה' בתשרי תשע"ה

שוטרים
שוטרים
צילום: פלאש 90

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אמנון כהן, גזר עונשי מאסר בפועל על ארבעה מנאשמי פרשת תיק הרבנים.

נזכיר כי על פי כתב האישום, בין השנים 1999-2003 הקימו המעורבים "מכללות" בהן למדו אנשי כוחות בטחון לימודים תורניים מספר שעות מועט בשבוע (8-10) למשך שנה עד שנתיים, ובעקבות שורה של מצגי שווא ושיתוף פעולה של מנהל מחלקת הבחינות ברבנות הראשית, קיבלו מהרבנות הראשית מסמך לפיו למדו 5 שנים בישיבה גבוהה.

המסמך הכוזב הועבר לגופי בטחון שונים (משטרה, צבא שב"ס) אשר בהסתמך על האישור הכוזב (בין השאר), העניקו הטבות שכר לתלמידים בגובה כולל של מאות מליוני שקלים שנתקבלו במרמה מהמדינה ונסיון לקבל כמיליארד שקלים נוספים.

בעקבות הגשת כתב האישום בחודש אפריל האחרון, הוחלט במשטרה ובצבא להפסיק את מתן הטבות השכר שניתנו שלא כדין לאנשי כוחות הביטחון.

הרב מאיר רוזנטל נידון ל-7 שנות מאסר בפועל, שנתיים מאסר על תנאי וקנס בסך חצי מיליון ש"ח.

בית המשפט קבע כי "מאיר רוזנטל היה הרוח החיה מאחורי כל נושא הנפקת האישורים הנדרשים וניצח על התעשייה של אלפי המסמכים הכוזבים והמזויפים על בסיסם הוענקו הטבות השכר".

עוד קבע הבית המשפט כי "בהיותו אדם ממולח ופיקח, הוא ראה לעצמו הזדמנות למנף את המסלול החדש שנפתח לאנשי כוחות הביטחון, לטובתו האישית...  כאשר מסתכלים על פעולותיו ממעוף הציפור, ולא על כל מכללה בנפרד, מגלים התנהלות עבריינית מהחמורות ביותר שערכה המצטבר גרם לנזק אדיר".  

הרב יצחק אוחנה, אשר כיהן כמנהל מחלקת הבחינות ברבנות הראשית, נידון ל-10 חודשי מאסר בפועל, שנת מאסר על תנאי ופסילה מלכהן בכל תפקיד ציבורי. מאחר שאוחנה לא נטל פרוטה לכיסו לא נגזר עליו קנס כספי.

בית המשפט קבע כי "חומרת הפגיעה שנגרמה לאינטרס הציבורי בעקבות סטייתו של אוחנה מן השורה- הינה זועקת. מעבר לכספים העצומים שנגזלו מקופת המדינה, העומדים על מאות מיליונים, הוא פגע פגיעה חמורה לאין שעור באמון הציבור במערכת הציבורית וגרם לזילות מוסד הרבנות הראשית".

בגזר הדין נכתב כי "יידע כל עובד בשירות הציבורי כי להחלטתו להעדיף אינטרס אישי (בין אם שלו עצמו ובין אם של אחר) על פני האינטרס הציבורי – יש מחיר. ודאי כשמדובר בעובד ציבור בכיר, שבכוחו להעניק זכויות המשפיעות על הקופה הציבורית".

מאיר רואימי נידון ל-3 שנות מאסר בפועל, שנת מאסר על תנאי, וקנס בסך 200 אלף ש"ח.

"מטרת העל שעמדה לנגד עיניו, הייתה להרוויח כמה שיותר כסף מהמכללה... רואימי לא נרתע כלל וכלל מהמעשים שנדרש לבצע כדי להגשים את המרמה: הוא הוליך את התלמידים שולל, באומרו להם כי הלימודים יקנו את הטבות השכר והוא ידאג לתעודות הנדרשות", כתב השופט.

על שרון אפריאט, לא נגזר בשלב זה העונש מאסר, מאחר שהשופט ביקש לבחון את האפשרות שירצה את תקופת המאסר או חלק ממנה בעבודות שירות.

גם בעניינו של הנאשם חיים בן חיים, ביקש השופט לבחון אפשרות להטלת עונש בדרך של ביצוע עבודות שירות, ועונשו טרם נגזר.

על הרב אהרון גוטסדינר, אשר כיהן כרב המחוז הצפוני של המשטרה, נגזרו 4 שנות מאסר בפועל, שנתיים מאסר על תנאי וקנס בסך 100 אלף שקלים.

בגזר הדין צוין כי "מדובר באחד מנושאי המשרה הבכירים במשטרה, אשר בחר לנצל את כוח משרתו כדי להפיק לעצמו רווח אישי, על חשבון הקופה הציבורית. ברור, כי כל עובד ציבור נדרש לשמור על טוהר המידות ולהעמיד לנגד עיניו את עניינו של הציבור, אך כאשר מדובר באיש מצמרת המשטרה, האמון על שמירת החוק ועל הגנת הציבור, מצופה ממנו לשמור על אמות מידה אלה ברמה הגבוהה ביותר".

הדיון בעונשו של יוני בן ארי, נדחה בשלושה חודשים, לנוכח פציעת בנו במהלך מבצע "צוק איתן" ומצבו הרפואי הקשה. השופט ציין, כי "יש לקוות שהצדדים יגיעו להסדר טיעון בעניין עונשו".

בגזר הדין שניתן היום קבע בית המשפט כי "בתיק זה נחשפה פרשת מרמה מן הגדולות שנראו בארץ, אם לא הגדולה שבהן, מבחינת היקפה ובמיוחד מבחינת הנזק הכספי שנגרם בעטיה".

"המכללות השונות, כמו גם הרבנות הראשית, הנפיקו במרמה מסמכים ותעודות הכוללים נתונים כוזבים, במטרה ליצור מצג לפיו תלמידי המסלול עומדים בקריטריונים של הרבנות הראשית לקבלת תעודת ההשת"ג ובקריטריונים של גופי הביטחון לקבלת הטבות שכר בגין לימודים תורניים.

"על סמך מצג כוזב זה, אישרו גופי הביטחון את זכאותם של אנשי הקבע והשוטרים להטבות שכר ושולמו ליותר מאלף איש, הטבות שכר בסכומי עתק, שהגיעו למאות מיליוני שקלים. יצוין כי סכום זה מתייחס רק לגובה ההטבה שקיבלו 400 אנשי קבע שנחקרו במצ"ח מתוך 750 אנשי קבע שלמדו במכללות השונות", קבע בית המשפט.