המדינה: החלטת הרב פרץ פוגעת בחקלאים

שנת השמיטה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה קובעת כי הרב הצבאי הראשי לא לקח בחשבון את ההשלכות על כלל המשק הישראלי.

עוזי ברוך , י"א בתשרי תשע"ה

הרב רפי פרץ
הרב רפי פרץ
חזקי עזרא

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, קובעת בחוות דעתה כי החלטת הרב הצבאי הראשי, שלא לרכוש תוצרת חקלאית מיהודים בשנה העברית הקרובה, בשל העובדה שמדובר בשנת שמיטה, התבססה על שיקולים ראויים וענייניים.

יחד עם זאת הדגישה זילבר כי בהליך קבלת ההחלטה נפקד מקומו של שיקול ההשלכות האפשריות של ההחלטה על כלל המשק.

נזכיר כי עד היום נהג צה"ל לרכוש תוצרת חקלאית של יהודים גם בשנת שמיטה, באמצעות "היתר מכירה" לפיו הקרקע החקלאית נמכרת לגויים לצורך שנת השמיטה בלבד. ההיתר אושר על ידי כל הרבנים הצבאים בצה"ל עד היום, וכן על ידי הרבנים הראשיים לישראל.
 

בחוות הדעת מציינת המדינה כי ההחלטה השנה של הרב פרץ עשויה להגביר את הסיכוי להקדמת הרכש מתוצרת חו"ל ובכך לפגוע בחשבון כולל בחקלאות הישראלית. נציין כי הנזק הכספי המוערך לחקלאים הוא כ-300 מיליון שקל.

בחוות הדעת מציינת זילבר כי מאחר ומדובר בשינוי מדיניות ארוכת שנים, נדמה כי ראוי היה שהרבנות הצבאית תיידע מבעוד מועד את כלל הגורמים הרלוונטיים לעניין החלטתה, וביניהם, משרד החקלאות. תיאום בינמשרדי ויידוע מראש מומלצים גם ביחס לעתיד.

בחוות הדעת מוצע כי שר הביטחון והרב הצבאי הראשי יקיימו בחינה משלימה ובמסגרתה יבחנו שני היבטים:

האחד, כי מארבעת מקורות הרכש המפורטים בהחלטת הרב הצבאי הראשי מהם מתכנן הצבא לרכוש במהלך מחצית השנה הראשונה של שנת השמיטה, יוקטן השימוש במקור הרכש של ערבה דרומית, כך שלא יעלה החשש האמור מפגיעה בחקלאות הישראלית. לצורך כך, על משרד החקלאות יהיה לספק למשרד הביטחון נתונים מדויקים לעניין הערכתו את הכמות שעשויה להוות פגיעה כאמור.

השני, מוצע שפיצול תכנית הרכש של הצבא לא יתבסס על זמן קצוב – תקופה של חצי שנה – אלא על כמות התוצרת שתעמוד לרשות הצבא. במסגרת זו, המעבר לרכישה של "היתר מכירה" ייעשה בהתאם לזמינות האספקה הטרייה מארבעת המאגרים שלהם כשרות מהודרת יותר, ועל-כן, יכול שייערך בטרם חלפה מחצית שנת השמיטה.

"שאלת היחס בין הכרעות הרבנות הראשית לרבנות הצבאית נשארה בצריך עיון אך נקבע כי בפרט בנושא השמיטה, קשה לסבור שהחלטת הרבנות הצבאית יכולה לסתור את מדיניות הרבנות הראשית נוכח מעמדה הארצי של סוגיית השמיטה", נאמר בהודעת המדינה.