"התנהלות אחראית של הרבנות הצבאית"

ח"כ מוטי יוגב דוחה את הדיווחים לפיהם הרב הראשי לצה''ל הורה לרכוש ירק מיבול נוכרי הכרוך בבזבוז של מאות מיליוני שקלים.

חזקי ברוך , י"ב בתשרי תשע"ה

הרב רפי פרץ
הרב רפי פרץ
חזקי עזרא

ח"כ ואל''מ במיל' מוטי יוגב (הבית היהודי) דוחה את הדיווחים לפיהם הרב הראשי לצה''ל תא"ל הרב רפי פרץ הורה לרכוש ירק מיבול נוכרי בשנת השמיטה, הכרוך בבזבוז של 300 מיליון ש"ח.

"המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כתבה בחוות דעתה כי שיקולי הרבצ"ר ראויים ועניניים", אמר יוגב, ''יחד עם זה היה מקום לידע את משרד החקלאות בנדון על מנת שמשרד החקלאות יחווה דעתו אם אין בכך פגיעה דרמטית בחקלאים".

יוגב הוסיף כי "ראוי היה גם לבצע 'בחינה משלימה' לכך שמשרד הביטחון רוכש ירקות מהערבה ממקום שאינו מיועד לציבור החרדי וכך אכן נעשה, וכן שמשרד הביטחון ירכוש תוצרת 'היתר מכירה' מיד עם תום תוצרת ה'אוצר בית דין' , גם טרם שתחלוף מחצית השנה הראשונה של השמיטה".

לדברי יוגב משרד הביטחון והרבנות הצבאית מממשים שתי המלצות אלו. "גם משרד החקלאות, גם המשנה ליועץ המשפטי- עו"ד דינה זילבר וגם אחרים שתקפו את הרבנות הצבאית הראשית, חזרו בהם שהבינו שהחלטות הרבצ"ר והנחיותיו היו לרכישה רק מחקלאים ישראליים, יחד עם התנהלות עניינית, אחראית וראויה של אנשי הרבנות הצבאית הראשית בכל עניין ההכנות וההיערכות לשמיטה בצה"ל".