גם הילדים הערבים בלוד נטלו ארבעת המינים

חברי הגרעין התורני עברו בגני הילדים בעיר ולימדו את הילדים על המצוות והמנהגים של סוכות. גם הילדים הערבים ביקשו ליטול את הלולב.

עדו בן פורת , י"ג בתשרי תשע"ה

פעילות הגרעין התורנית בלוד מייצרת לא פעם סיטואציות מאתגרות. מדי חג נוהגים חברי הגרעין לעבור בין עשרות גני ילדים ממלכתיים בעיר ולספר לילדים על מנהגי החג ועל המסורות השונות הנהוגות בו.

לאחר שסיימו את פעילות תקיעת השופר בגנים לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, בימים האחרונים עברו המתנדבים בגני הילדים עם סטים של ארבעת המינים.

העובדה שבגנים הממלכתיים בלוד לומדים בצוותא ילדים יהודים וערבים, יצרה שוב סיטואציה מעניינת. מתנדבי הגרעין מספרים כי הילדים הערבים בגנים ישבו במעגל משותף יחד עם הילדים היהודים והקשיבו להסברים על חג הסוכות ועל מצוות נטילת ארבעת המינים.

משה פריסקו, חבר הגרעין התורני בלוד אשר העביר חלק מהפעילויות בגני הילדים לקראת חג הסוכות סיפר כי "הילדים הערבים בגן היו חלק אינטגרלי מהפעילות. הם ישבו והקשיבו יחד עם כולם. בהמשך ההפעלה, כשסט ארבעת המינים
עבר בין הילדים וכל אחד מהם יכול היה ליטול את הסט, גם הילדים הערבים ביקשו ליטול את הלולב כמו כולם, הם מיששו את האתרוג והריחו אותו וזאת היתה חוויה מעניינת בשבילם".

בני פרינץ, מנהל הגרעין התורני בלוד אמר כי "ארבעת המינים מסמלים את אחד העקרונות הגדולים שלנו ביהדות. יש מקום לכולם - גם למי שיש בו הכל וגם למי שחסר בו.

''אנחנו, בגרעין התורני בלוד, למדנו שחסר לנו הרבה ולכן אנחנו נמצאים, ודווקא עם ארבעת המינים, ביחד עם כלל ישראל. המבצע הזה מסמל בצורה משמעותית את הסיפור שלנו בגרעין בפרט ובעם ישראל בכלל - יש מקום לכולם".