הרב אדלשטיין: להתחזק בלימוד גם ב'בין הזמנים'

הרב גרשון אדלשטיין קרא בשיחת חיזוק בישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד, להתחזק בלימוד התורה למרות ימי 'פגרת סוכות'.

חיים לב , י"ג בתשרי תשע"ה

ישיבה, אילוסטרציה
ישיבה, אילוסטרציה
צילום: פלאש 90

לקראת חג הסוכות נשא הרב גרשון אדלשטיין שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד במהלכה קרא להתחזק בלימוד התורה למרות ימי 'פגרת סוכות'.

"יש זמנים שיש בהם רפיון מתורה, כמו בין הזמנים, וימי שישי ושבת, אבל באמת אין היתר לבטל תורה בזמנים אלו. אם נתחזק בימים אלו בעמלה של תורה נינצל מכל המפריעים לתורה", אמר.

עוד אמר הרב, כי "הרי כולם משתנים לטובה בימי ר"ה ויוהכ"פ, התפילה והתורה נראים אחרת מכל השנה, היראת שמים היא יותר גדולה. השאלה היא איך ממשיכים את זה הלאה לכל השנה, באמת זה דבר קשה מאד להמשיך את כל המחשבות הקדושות והחיזוקים של הימים הנוראים לכל השנה".

הרב אדלשטיין ציין, כי "דבר זה שייך רק על ידי שלא מסיחים דעת מחובתו של האדם בעולמו, וכיצד עושים זאת? רק על ידי לימוד קבוע בספרי היראה, להתבונן מה חובתו בעולמו, ועי"ז האמונה מתחזקת, הרגש מתחזק, וזו העצה היחידה להמשיך לכל השנה את החיזוק ולא ליפול ממנו ח"ו".

בדבריו עורר הרב אדלשטיין על חובת לימוד התורה ועמלה בכל הזמנים, ובפרט בזמנים של רפיון, כמו שישי ושבת קודש, ובימי בין הזמנים, שרוב הציבור מתרפים בימים אלו מן התורה. "צריך שימת לב וזהירות גדולה לא להיות בטל מן התורה בשום זמן, ועל ידי זה ננצל מכל המפריעים לתורה.

"הבא ליטהר מסייעים אותו, וככל שה'בא ליטהר' גדול יותר, כך גם ה'מסייעים אותו' גדול יותר, אם כן אנו צריכים להתעורר ולהשתדל בכל העניינים הצריכים חיזוק, ועי"ז זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת", הוסיף הרב אדלשטיין וחתם, "כולם מתפללים לזכות לחיים טובים, אלו החיים הנצחיים והאמיתיים, נתחזק בכל המעלות האלו, ונזכה לחיים טובים ולשלום".