"פגיעה בשבת כמוה כפגיעה בברית אברהם אבינו"

כנס מיוחד התקיים היום בישיבת עטרת כהנים בנושא השבת בדורנו. הרב אבינר: חובה על מפלגה דתית להיאבק בחורמה בחילול שבת ציבורי.

עדו בן פורת , י"ח בתשרי תשע"ה

הרב אליהו
הרב אליהו
צילום: עטרת כהנים / יח''צ

בישיבת עטרת כהנים בירושלים התקיים היום (א') כנס בנושא "שבת קודש בעם המחדש ובתקומת ישראל", על רקע הקולות העולים באחרונה בזירה הציבורית, וקוראים לפגוע בקדושת השבת.

הכנס התקיים בנוכחות רבים מרבני הציונות הדתית, ובהם הרב שמואל אליהו, הרב שלמה אבינר, הרב יעקב לבנון, הרב אביגדור נבנצל, הרב אלישע וישליצקי, הרב אלי בזק, הרב יוסף קלנר, והרב מאיר גולדויכט.

נושא הדיון היה - האם יש מקום להתאים את השבת למציאות העכשווית כדי ליצור מוסכמה חברתית רחבה, או שיש לרומם את העם אל השבת כפי שנהוגה לנו.

הרב שמואל אליהו, אמר בכנס כי "הכניסה לבריתו של אברהם אבינו, היינו ברית הגיור וברית השבת דבר אחד הם. פגיעה בזה היא פגיעה גם בזה. יהדות ארצות הברית פגעה בברית השבת לפני עשרות שנים כאשר יהודים נסחפו לעבוד בשבת לפרנסתם, ובכך נפגע הקשר לבריתו של אברהם אבינו והתוצאה היא שההתבוללות בקרב היהודים שם היא גדולה מאד כיום. לכן, מחובתנו לשמור על בריתו של אברהם אבינו ועל ברית השבת בחל מחיר ובכל מאמץ".

הרב שלמה אבינר ציין כי "שמירת השבת זהו הדבר הסוציאליסטי ביותר אשר משווה בין כל היהודים. במסילת ישרים פרק א' כתוב שצריך להחליט בחיים האם אדם חי לתענוגים או חי כדי לעבוד את ה', ובשבת אנו עובדים את ה' וגם נהנים מתענוגי העולם הזה. כמו שאנו שרים בזמירות: 'להתענג בתענוגים ברבורים ושליו ודגים'. ובלי השבת שניהם חסרים לנו מאוד".

עוד הדגיש הרב כי "מפלגה דתית לאומית ביסודה צריכה להלחם במסירות נפש על תחיית האומה בארצה על פי תורתה ולהלחם בחורמה כנגד חקיקה אנטי דתית, כולל המגמה להתיר חילול שבת ציבורי".