ב"ב: העובדות הפגינו; העיריה: "לכו לבנט"

עובדות המשפחתונים מטעם העיריה הפגינו מתחת לעיריה על אי קבלת משכורתן. העיריה בתגובה: לכו למשרד הכלכלה.

חיים לב , כ"ט בתשרי תשע"ה

בני ברק
בני ברק
ש. כהן. ערוץ 7

כמה עשרות נשים העובדות במשפחתונים שמפעילה עירית בני ברק, הפגינו אמש מול עירית בני ברק בטענה כי לא קיבלו את שכרן בחודש האחרון.

לטענתם, העיריה היא זו האחראית על חלוקת משכורתן והיא זו שמעכבת אותן בשרירות לב.

מנגד בעיריה טוענים כי האשמה לעיכוב המשכורות צריכה להיות מופנית למשרד הכלכלה בראשות נפתלי בנט.

דובר עירית בני ברק, אברהם טננבוים, מסר בתגובה כי "צר לנו מאוד שעובדות המשפחתונים בבני-ברק הגיעו להפגין ברחבת העירייה בשל אי העברת כספים לעובדות, כאשר לו היו בודקות את המציאות כמות שהיא היו נוכחות לדעת, שהעיכוב קשור, לצערנו, במשרד הכלכלה והוא הכתובת היחידה לפתרון הבעיה".

"אין ספק שלפניית המטפלות ישנה הצדקה מרבית. הבעיה נבדקה ע"י האגף העירוני לשירותים חברתיים ונמצא כי כידוע, את הסבסוד לילדי המשפחתונים מאשר משרד הכלכלה, בהתאם לדירוג, ולאחר שהוא מעביר את החומר לרשות המקומית, מוסדר הנושא, ותשלום לכל משפחה במשפחתון הוא בהתאם לדירוג".

לדבריו, "משרד הכלכלה לא העביר לעירייה את יומן קובץ הנתונים שעל בסיסו ישנה רשימת הילדים והסבסוד בהתאם לדירוג, ובלעדי יומן זה אין לרשות המקומית כל יכולת לפעול בנושא, ואין היא מקבלת כל תשלומים ממשרד הכלכלה להסדר התשלום בהתאם".

טננבוים מציין, כי "במשרד הכלכלה טוענים, שוב ושוב, שישנה חסימה טכנית בהעברת החומר, שטרם הוסדרה, והנושא נמצא בטיפול חשבות המשרד. ידוע לנו, שטענה כזו על חסימת החומר הושמעה לעיריות נוספות, שגם בהן לא הוסדר הנושא. אשר לטענה כאילו העירייה לא חתמה על חוזה הפעלה מול משרד הכלכלה, כל מטפלת מוזמנת לבוא לעריייה ולראות את החוזה החתום, כך שהטענה שישנה כוונת הפרטה למשפחתונים לא היתה ולא נבראה".

לדבריו, "משום כך, כל עוד אין את אישור הסבסוד ממשרד הכלכלה, על ההורים, לצערנו, לשלם את סכום 1,700 ₪, שהינו הסכום המירבי".

וכיצד מתכוונת העיריה לפעול למען המטפלות? "כדי לקדם את פיתרון הבעיה", אומר הדובר, "מוצע למטפלות לפנות ישירות, לאגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה, רח' בנק ישראל 3, ירושלים, שהינו הממונה על נושאי המשפחתונים ברחבי הארץ.

"אשר לטענה, כאילו, העירייה לא חתמה על חוזה ההפעלה עם משרד הכלכלה, ומשום כך ישנו עיכוב בהעברת הכספים, העירייה מזמינה את נציגי המטפלות לבוא למשרדי העירייה ולהיווכח בחוזה החתום, כך שגם הטענה כי לעירייה כוונה להפריט את המשפחתונים, ומשום כך ישנו עיכוב בהעברת הכספים. אין לטענה זו כל יסוד ובסיס, וחבל על המשמיצים שדואגים להפיץ טענות מסוג זה, שלא תקדמנה כל פיתרון לבעיה".