פלג 'בני תורה' יריץ רשימה לכנסת?

במאמר שפרסם סגן עורך עיתון 'הפלס' הוא רומז כי פלג 'בני תורה' המזוהה עם הרב אוירבאך עשוי להקים רשימה עצמאית לכנסת הבאה.

חיים לב , ב' בחשון תשע"ה

הרב אויערבך
הרב אויערבך
פלאש 90

האם פלג 'בני תורה' המזוהה עם הרב אוירבאך יקים רשימה עצמאית לכנסת ברוח הרשימה אותה הריץ ברשויות המקומיות?

אם לשפוט על פי מאמר שפרסם היום (א') ישעיהו ויין, סגן עורך עיתון 'הפלס' – ביטאון התנועה, הרי שנראה כי זהו בהחלט החלום הבא של אנשי הרב אוירבאך.

ויין חוזר לימים בהם הוקמה 'דגל התורה': "כ"ח בתשרי תשמ"ט, בנייני האומה בירושלים. אלפים רבים של בני תורה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבדל"א מתכנסים למה שמוגדר כ"כנס היסוד לתנועת דגל התורה". רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זיע"א מבקש לייסד תנועה חדשה, שמטרתה ברורה ובהירה: כפיפות מוחלטת לתורה הקדושה ולדעת תורה ללא שום פניות וסטיות מן הדרך הצרופה שקיבלנו מרבותינו גדולי הדורות זצוק"ל. קנקן חדש מלא ישן".

לדברי ויין המניעים שעמדו מאחורי הקמת 'דגל התורה' החלו לקבל גוון מעשי כאשר "חש ציבור בני התורה כי הוא כפוף לפטרונות פוליטית. זכותו הבסיסית לנהל את חיי הציבור על פי השקפת עולמו ודרכו, נמנעה ממנו".

ויין טוען כי "כמו לא חלפו להם עשרים ושש שנים תמימות למן אותה תקופה קשה בשמי ימיה של היהדות הנאמנה, נאלץ ציבור אדיר הצועד לאורם של רבותיו הגדולים לעמוד על זכות קיומו ולהכריז: אנו קיימים, יען אנחנו קיימים. נקודה.

ויין מתייחס לתקיפת הרב דויטש המזוהה עם מחנה הרב אוירבאך. "אין צורך בהצטדקות ולא בהסברה,  כאשר הפעם ההתלכדות היא כדי להתגונן מפני חמת המציק, שהתנהלותו הנוכחית אינה יודעת גבולות; פוגע ברוע לב משתפך בכל מי שנקרה בדרכו, לא חס ולא חומל על עוללים רכים, כמו גם על תלמידי חכמים נשואי פנים".

את מאמרו הוא חותם במילים הבאות: "אנו תפילה ותקווה, כי מסר ברור של עצרת זו יחלחל לתודעתם והבנתם של כל הנוגעים בדבר, וכי השקט והשלווה ישובו להיכלי התורה, כפי שזכה עולם התורה – בסופו של דבר - בעקבות המעמד ההוא בשנת תשמ"ט וההתפתחויות שבעקבותיו, שהביאו למסקנה הבלתי-נמנעת  כי אי אפשר להתעלם ממציאות קיומו של ציבור גדול וחשוב".