בני ברק: הועברו משכורות למטפלות

לאחר שהפגינו מול העירייה על אי תשלום, עיריית בני ברק העבירה משכורות למטפלות ב-220 משפחתונים ברחבי העיר.

חיים לב , ב' בחשון תשע"ה

שלוש מהחנויות בבני ברק
שלוש מהחנויות בבני ברק
ש. כהן. ערוץ 7

עיריית בני ברק העבירה מאות אלפי שקלים לתשלום ממוצע של 3,000 שקלים לכל אחת מהמטפלות ב-220 משפחתונים ברחבי העיר, וזאת לאחר שחלו עיכובים בהעברת הכספים ממשרד הכלכלה למימון הפעלת המשפחתונים ותשלום לעובדות בהם.

כזכור, לפני כשבוע הפגינו המטפלות מחוץ לבניין העירייה על אי תשלום המשכורות. בעירית בני ברק טוענים כי תשלום העירייה בוצע למרות שבהתאם לחוק, העיריות ברחבי הארץ אינן הגוף המתקצב את הפעלת המשפחתונים ואת המשכורות לעובדותיהם, והן מהוות רק צינור המעבר ממשרד הכלכלה לתשלום הכספים למשפחתונים.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה הבהיר, כי אין ספק שלפניית המטפלות ישנה הצדקה. "הבעיה נבדקה ע"י האגף העירוני לשירותים חברתיים ונמצא, כי , כידוע, את הסבסוד לילדי המשפחתונים מאשר משרד הכלכלה, בהתאם לדירוג, ולאחר שהוא מעביר את החומר לרשות המקומית, מוסדר הנושא, ותשלום לכל משפחה במשפחתון הוא בהתאם לדירוג".

ברם, לדבריו, משרד הכלכלה לא העביר במשך שבועות אחדים לעירייה את יומן קובץ הנתונים שעל בסיסו ישנה רשימת הילדים והסבסוד בהתאם לדירוג, ובלעדי יומן זה אין לרשות המקומית כל יכולת לפעול בנושא, ואין היא מקבלת כל תשלומים ממשרד הכלכלה להסדר התשלום בהתאם.

לאחר פעילות עירונית ממושכת בנושא נמסר לעירייה ממשרד הכלכלה, כי בימים אלו מועבר קובץ הנתונים לחודש ספטמבר של דירוג הילדים במשפחתונים, ובעקבות קבלתו יוקלדו הנתונים, והעובדות תקבלנה בימים הקרובים את כל סכום התשלום לחודש ספטמבר. כמו כן עם קבלת הנתונים ההורים ישלמו למשפחתונים בהתאם לדירוג שאושר להם.