השוכר הורה לנתק את החשמל - בעל הבית יפוצה

חברת החשמל תפצה משכיר דירה בגין הנזק שנגרם לו לאחר שהחברה ניתקה את החשמל לדירה לפי הוראת שוכר הנכס.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' בחשון תשע"ה

חברת החשמל
חברת החשמל
פלאש90

סגן נשיא בית משפט השלום בת"א, השופט אילן דפדי, הורה לחברת החשמל לפצות לקוח שלה בסכום של 70 אלף שקלים, בגין ניתוק חיבור החשמל לדירה שבבעלותו.

הלקוח תבע את החברה בגין אובדן דמי שכירות, לאחר שזו ניתקה את ביתו מרשת החשמל לבקשת שוכר שהתגורר בבית וזאת יום אחד לפני שחוזה השכירות הסתיים.

בפסק הדין נדחתה טענתה של חברת החשמל לפיה היא פעלה בהתאם להוראות חוק משק החשמל ואמות המידה שהותקנו מכוחו ולפיהם היא רשאית לפעול על פי הוראות הצרכן הרשום ואין לה כל חובה לבדוק זיקה קניינית לנכס.

בפסק הדין נקבע שאין בחוק ובאמות המידה הוראה הקובעת שעל חברת החשמל להימנע מלפעול בהתאם לשכל הישר ולהפעיל שיקול דעת זהיר וכי היה לפעול כך.

"שוכנעתי כי הנתבעת, בהיותה מונופול המספק שירות חיוני כאמור, פעלה ברשלנות והפרה את חובתה לנהוג בזהירות כלפי התובע שנזקק לשירותיה. לא יעלה על הדעת כי נכס אשר חובר לרשת החשמל משך 12 שנה באותו אופן בו היו מחוברים הבתים הנוספים בישוב, ינותק מבלי לקבל את הסכמת בעל הבית לכך", כתב השופט.

בעקבות הקביעה הזו חויבה כאמור חברת החשמל לשלם לתובע סך של 70,000 ש"ח בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

בנוסף חויבה החברה לשלם לתובע הוצאות בקשר עם ניהול המשפט וביטול זמנו בסך של 5,000 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 17,500 ₪.