הרב שמחה קוק נגד החלטת הגיור

רב העיר רחובות בביקורת חריפה על הצעת המחליטים בנושא הגיור שאושרה: ממשלה תקבע מיהו יהודי? בעולם לא יכירו בגיורי ישראל.

שמעון כהן , ט' בחשון תשע"ה

הרב שמחה הכהן קוק
הרב שמחה הכהן קוק
חזקי עזרא

האזינו לראיון

בדברים קשים תוקף הרב שמחה הכהן קוק, רבה של רחובות, את חוק הגיור שאושר היום (ראשון) בישיבת הממשלה.

לדבריו מדובר בהמשך שיטתי של הרס היהדות, כפי שניתן ללמוד מדבריהם של חברי כנסת המודים במגמתם לחולל שינוי בדמותה של היהדות ולמעשה להציג יהדות חדשה.

"עוד לא נשמע דבר כזה שבו ממשלה מתערבת בהליך גיור", אומר הרב קוק ומזכיר: "זה לא אקט פוליטי. מדוע לא תשב הממשלה ותחליט מיהו ערבי ומיהו נוצרי? מדוע דווקא יהודי? זה לא שייך לעניינה של הממשלה. לא היה דבר כזה ולא יהיה, מאז מעמד הר סיני".

עוד מוסיף הרב קוק ומציין כי "הרבנים הראשיים הודיעו שגיור כזה לא ייחשב לגיור. אם יגיע אדם עם תעודת גיור ממשלתית כזו לא יכירו בכך גם בארה"ב". עוד הוא קובע כי "אם הרבנים הראשיים לא מכירים בגיור הזה גם רבני ערים לא ישיאו את הזוגות הללו. רבני ערים לא יכולים לבוא ולגייר. צריך לעבור קורס דיינים. רק דיין יכול לעשות זאת. גם רב עיר לא יכול לעשות זאת. בעבר הייתי דיין אבל מאז שחדלתי להיות אב"ד של רחובות אני לא עוסק בגיור. למי שפונה אלי אני אומר שיש כאן בית דין והוא העוסק בכך".

"רבנים באמריקה ובאנגליה הודיעו שלא יקבלו את העניין הזה. למה טובה פיסת הנייר הזו? כך גורמים לכך שהגיור של מדינת ישראל לא יוכר בעולם. רחמנות על אותם שיבקשו להתגייר בכנות. למה נותנים להם לנדוד עם פיסת הנייר הזו שילכו ויכירו בגיור שלהם? זה נזק לגרים".

הרב קוק קובע כי האפשרות היחידה שצריכה להתקבל היא השארת המצב הנוכחי כפי שהוא, "להשאיר כפי שהיה עשרות שנים ואין עם זה שום בעיה".

כשנשאל אם אין מקום למצוא מענה לשלוש מאות אלף עולים שהגיעו מארצות חבר העמים ומתערים בחברה הישראלית ללא גיור, אומר הרב קוק כי קיימת שאלה יסודית הרבה יותר, והיא שאלת המניע שהוביל את הרשויות להביא לישראל את אותם שלוש מאות אלף איש. "הביאו במתכוון כגויים ללא רצון להתגייר", הוא קובע ומוסיף: "מי שירצה להתגייר אין מי שימנע ממנו את הגיור".

"מה זה גר צדק? זהו אדם שמקבל את כל התורה והמצוות. כך נקבע במעמד הר סיני ומאז ההלכות הללו עומדות. אנחנו אוהבים אהבת נפש כל אדם שהתגייר, אהבה ללא גבולות. אבל אם אדם אינו גר ורק בממשלה יחליטו שהוא גר, זה רציני?".

הרב קוק מציין בדבריו כי דיינים רואים כיצד מגיעים לבתי הדין לגיור עוד ועוד מועמדים לגיור שלימדו אותם מה להשיב לשאלות הרבנים, אנשים שאין להם כל כוונה לקבל על עצמם עול מצוות אך "לימדו אותם לשקר. לחשו על אוזניהם מה להגיד ובתי הדין אינם טיפשים. בתי הדין יודעים להבחין בין מי שמתכוון באמת למי שמשקר".

לדברי הרב הפתרון ההכרחי הוא "להחזיר עטרה ליושנה לאפשר לבתי הדין הרבניים לגייר, ואז הגיור בישראל יהיה הטוב בעולם. כל גיור שהוא תחליף גיור לא יעזור כאן".

באשר לטענות על קשיים והשפלות שעוברים המועמדים לגיור אומר הרב קוק כי "אלה שסבורים שמשפילים אותם זה רק בגלל שדורשים מהם לשמור תורה ומצוות וזהו הגיור. הגיור הוא קבלת מצוות. גיור משמעו קבלת מצוות וכוונה לקיים את המצוות, ואז נחבק וננשק אותו, נכבד ונקרב, אבל אם מחליטים החלטה שרירותית שכל רב יכול לגייר? אתה מכיר את כל הרבנים בעולם?".

כאמור, הרב קוק רואה במהלך האחרון עוד שלב בהרס היהדות. "מדובר בעקירת עוד ועוד חלקים מהתורה, ויש כבר שמדברים על המילה ושואלים למה להכאיב לילדים, ובעקבותינו כבר שואלים בגרמניה ובפולין על המילה. חברי הכנסת אומרים את זה באופן ברור, הם מדברים על כך שיש בפניהם הזדמנות לשנות את כל היהדות ליהדות חדשה. זה יביא לספרי יוחסין שרק מי שיהיה רשום בהם ייחשב ליהודי".

"חייבים לזעוק זעקה גדולה ומרה וזו הזעקה שלי כעת. יהדות היא התורה שקיבלנו בסיני. באירופה לפני מאה שנה הגיעה הסטטיסטיקה לשבעה מיליון יהודים. כעת בארה"ב יש שלושה מיליון יהודים בלבד וגם בהם 65 אחוזים נשואים נישואי תערובת. אנחנו מאבדים את העם היהודי. תוך תקופה לא ארוכה לא יישארו בארה"ב יהודים חוץ ממי שלמד במוסדות של תורה".