עשרים 'כוללים' חדשים במדינות חבר העמים

תנופה בלימוד התורה במדינות חבר העמים: עשרים 'כוללי תורה' חדשים נפתחו בברכת הרב הראשי לרוסיה הרב בערל לאזאר.

חיים לב , י"א בחשון תשע"ה

הרב לאזאר
הרב לאזאר
יח"צ

עשרים 'כוללי תורה' חדשים נפתחו בעשרים ערים שונות במדינות חבר העמים, המיועדים ליהודים מקומיים שחשקה נפשם בלימוד התורה.

בברכת ובפיקוח הרב הראשי לרוסיה הרב בערל לאזאר הוכנה תוכנית לימודים מסודרת, איכותית ועקבית, שנערכה ע"י קבוצת תלמידי חכמים ושלוחים בעלי ניסיון בתחום.

הרב בן ציון ליפסקר ממרכז חב"ד - 'מאור' בפטרבורג, ומנהל קרן "מרומים חו"ל" העומדת מאחורי היוזמה ונותנת את החסות העיקרית למימון הפרויקט והמלגות למשתתפים, מסביר את הרעיון מאחורי הפרויקט.

"כרב קהילה נוכחתי לראות את הצימאון ללימוד התורה הקיים בשטח, מבלי למעט בערכם של כל התוכניות שהיו עד כה, כאן מדובר על משהו שונה, לימוד תורה אמיתי, השקעה רצינית של יהודי בהתעמקות בדף גמרא, משנה והלכות משולחן ערוך, חסידות, ופלפול התלמידים כפי שהיה מאז ומתמיד", הסביר הרב לפיסקר.

לדבריו, "זאת עליית מדרגה אמיתית ברמת לימוד התורה. והכל באופן קבוע ויום יומי, מחייב את התלמידים הבאים בקביעות בנפש ללימוד התורה, ונותן חיות חדשה בעשרות קהילות ובתי כנסת".