סוף למשבר "נוהל שר האוצר"

שר האוצר חתם השבוע על תיקון לנוהל שנחתם על ידי שר האוצר הקודם. התיקון לנוהל מטפל בשורה של עיוותים שיצר הנוהל בתקצוב למוסדות.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג בחשון תשע"ה

ניסן סלומינסקי
ניסן סלומינסקי
פלאש 90

שר האוצר, יאיר לפיד, חתם השבוע על תיקון נוהל התמיכות בעמותות שפגע קשות בהתנהלותן השוטפת.

הנוהל החדש נחתם בין היתר בעקבות פעילותו של ח"כ סלומינסקי יו"ר ועדת הכספים (הבית היהודי) והתהליך שהוביל מול משרד האוצר בחודשים האחרונים.

לפני מספר חודשים נכנס לתוקפו נוהל התמיכה בעמותות שכלל בתוכו גזרות שפגעו קשות בהתנהלות השוטפת של העמותות.

הגזירות כללו חבות אישית על מורשה חתימה, קנסות כבדים על עמותות שלא עומדות בנוהל, והערמת קשיים על המשך קבלת תמיכה גם לעמותות ותיקות.

גזירות מיוחדות נגעו לתמיכות שמקבלות ישיבות לסוגיהן השונים, ישיבות חרדיות וישיבות המשתייכות למגזר הדתי לאומי.

השבוע שונה הנוהל סופית והתפרסם ברשומות לאחר ניסוחו מחדש ע"י יואל בריס היועץ המשפטי של משרד האוצר וחתימת השר.

בין השינויים הבולטים בנושא התקצוב לישיבות: קביעת סיבות מוצדקות להיעדרות תלמיד ישיבה מישיבתו, קביעה כי תלמיד ישיבה שמשרת במילואים יחשב כנוכח בביקורת, והפחתת קנסות בדיעבד על היעדרות תלמידים בביקורת.

ח"כ סלומינסקי בירך את שר האוצר על כך שהסכים ופעל לשנות את הנוהל ע"פ בקשתו וכן איחל הצלחה לעמותות בהמשך לפעילותן החשובה ותרומתן הגדולה לחברה בישראל.