"קרבנות נגבו בשם העליה להר הבית"

הרב משה שטרנבוך, ראב"ד העדה החרדית, מתח ביקורת חריפה על העולים להר הבית שלדבריו מסכנים את חיי הציבור.

חיים לב , י"ג בחשון תשע"ה

יהודים בהר הבית הבוקר
יהודים בהר הבית הבוקר
צילום: ארנון סגל

הרב משה שטרנבוך, ראב"ד העדה החרדית, מתח ביקורת חריפה על העולים להר הבית, אשר לדבריו מסכנים את חיי הציבור.

תחילה התייחס הרב שטרנבוך לאיסור ההלכתי הקיים סביב נושא זה. "ומה שראינו לאחרונה שמאות נדחקים להיכנס להר הבית באיסור כרת ואין מטרתם לתיאבון להיכנס כתיירים בעלמא אלא כדי להוכיח שעל פי החוק והתורה הר הבית שלנו".

"ועל זה הקב"ה מאוד בכעס משום שאינם עושים עבירה לתאבון אלא הם מדברים בשם התורה ובאים להראות שראוי לעשות כן", אמר.

בהמשך האשים את העולים בעליית מפלס הסכנה בירושלים. "כל זה מלבד מה שמביא לשנאה שכמה קרבנות לא עלינו לדאבוננו כבר נגרמו מזה, ועוד הודיעו שיוסיפו עוד לגבות קורבנות רח"ל עד שיסלקו ידם מהר הבית".