מסתננים ישהו במתקן חולות עד 20 חודשים

משרד הפנים הפיץ את תזכיר החוק החדש למניעת הסתננות. עיקריו: תקופת שהייה למסתננים חדשים ל-3 חודשים ואח"כ יועברו למתקן חולות.

אורלי הררי , כ"ו בחשון תשע"ה

מסתננים
מסתננים
פלאש 90

משרד הפנים הפיץ היום (רביעי) את תזכיר החוק למניעת הסתננות ובו מספר תיקונים מרכזיים שהוכנסו לחוק בעקבות פסיקת בג"ץ שביטלה את חוק המסתננים לפני כחודשיים. 

התיקון לחוק נועד בראש ובראשונה למצוא הסדר להתמודדות עם תופעת ההסתננות לישראל, שיאפשר את עצירת התופעה ועם זאת יעמוד במבחנים אותם קבע בג"צ בפסיקתו האחרונה בנושא.

כזכור, מראשיתו של גל ההסתננות לפני כ-9 שנים ועד היום, נתפסו למעלה מ-60,000 בני-אדם שהסתננו לישראל שלא דרך תחנות גבול. מרבית המסתננים נכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים טרם השלמת גידורו, אך גם לאחר השלמת גדר הגבול עם מצרים לא ניתן למנוע לחלוטין מעבר מסתננים נוספים לתוך תחומי מדינת ישראל.

ההסדר החקיקתי הייחודי החל על מסתננים לפי החוק למניעת הסתננות נועד לטפל בתופעת ההסתננות רחבת ההיקף עימה התמודדה ישראל בשנים האחרונות. השלכות התופעה באות לידי ביטוי, בין השאר, בפגיעה במרקם החיים בחברה הישראלית, פגיעה בשוק העבודה, צמצום המשאבים במערכות שונות דוגמת מערכת החינוך, מערכת הבריאות ומערכת הרווחה, השמורים לאזרחי ישראל ותושביה השוהים בה כדין, ובהגברת הפשיעה באזורים שבהם מרוכזים מהגרים בלתי חוקיים.

התיקונים העיקריים מתמקדים בתקופת השהייה במשמורת ובתקופת השהייה בחולות, כאשר עיקרי התיקונים המוצעים הם: 

  • הגבלת תקופת השהייה בחולות ל-20 חודשים והגדרת חובת ההתייצבות של המסתנן לפעם אחת ביום, סמוך לשעת סגירת המרכז בלילה.

  • קביעת תקופת השהייה במשמורת למסתננים חדשים לשלושה חודשים. לאחר מכן יופנו למרכז השהייה בחולות.
  • קביעת חובה שתוטל על מעסיקי זרים, להפקיד מדי חודש פיקדון חודשי על חשבון פיצויי פיטורים עבור העובד. כמו כן, יופקד משכר המסתנן תשלום קבוע לפיקדון. הפיקדון יימסר לעובד רק בעת יציאתו מישראל, דבר שנועד לעודד את העובד לצאת במועד מישראל.
  • קביעת קנסות מנהליים גבוהים מאלו הקבועים בתקנות עבירות מנהליות, במטרה להחמיר בענישה של מי שהעסיק מסתנן שזומן למרכז השהייה חולות וחל עליו איסור לעבוד או מסתנן שתוקף רישיון הישיבה הזמני שלו פג.
  • תיקון חוק העסקת עובדים זרים על ידי קבלני כוח אדם, במטרה להגביר את הפיקוח על קבלני כוח אדם, המעסיקים גם מסתננים, ולהבהיר כי בעלי תפקידים בכירים בחברות אלה שרישיונם לעסוק בתחום זה נשלל עקב הפרות שבוצעו על ידם לא יוכלו לשוב ולעסוק בתחום זה במשך תקופה של שלוש שנים.