אלמנות הטבח: שבת - יום של אהבת חינם

אלמנות הטבח בבית הכנסת בהר נוף ביקשו מהציבור להתחזק באהבת חינם, "נימנע מדיבורי פירוד ומחלוקת".

ישי קרוב , כ"ז בחשון תשע"ה

אנשי זק"א בזירת הטבח
אנשי זק"א בזירת הטבח
צילום: חזקי עזרא

אלמנות הנרצחים בטבח שבוצע בבית הכנסת בהר נוף מבקשות מהציבור להקדיש את השבת ליום של אהבת חינם.

במכתב לציבור כתבו האלמנות, "מתוך הלבבות השבורים והמתמוססים בדבמעות על שפך דם קדושים - ראשי משפחותינו הי"ד, פונים אנו אל אחינו כל בית ישראל בכל אתר ואתר, הבה נתאחד כולנו להרבות עלינו רחמי שמים ונקבל על עצמנו להרבות אהבה ואחווה, בין איש לרעהו, בין ציבור לציבור ובין עדה לעדה".

האלמנות ביקשו מהציבור להקדיש את השבת הקרובה ליום של אהבת חינם, "יום בו נימנע מדיבורי פירוד ומחלוקת, לשון הרע ורכילות".

ביום שלישי בשעה 7:00 בבוקר נכנסו המחבלים לבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים והחלו לטבוח במתפללים. ארבעה מהמתפללים ושוטר נרצחו במהלך הטבח.

הנרצחים הם הרב משה טברסקי, אריה קופינסקי, קלמן זאב לוין ואברהם גולדברג. השוטר שנרצח הוא רס"מ זידאן סיף.

מכתב האלמנות