ההלכה מתירה להחמיר ענישת סרבן גט

בפורום חותם מברכים על האישור הטרומי להחמרת הסנקציות על סרבני הגט ומוסיפים כי "יש להוסיף לבתי הדין הרבניים כלי ענישה נוספים".

ישי קרוב , ד' בכסלו תשע"ה

צוואה מסמך נייר
צוואה מסמך נייר
Thinkstock

מליאת הכנסת אישרה השבוע בהצעה טרומית את הצעת החוק של ח"כ דב ליפמן (יש עתיד) להקשחת תנאיהם של סרבני גט הכלואים בבתי הכלא.

על פי ההצעה, תוגבל כמות שיחות הטלפון, אי מתן אישור שהייה באגף התורני ואף אי קבלת אוכל בכשרות מהדרין.

בעקבות כך אומרים בפורום חותם המייצג את מכוני ההלכה והתורה המובילים בציבוריות הישראלית, כי מבחינה הלכתית סנקציות אלו הידועות בשמן - 'הרחקות רבנו תם', מיושמות בחלקן כבר היום הלכה למעשה בבתי דין רבניים. עוד מציינים בחותם כי הצעת החוק שמבקשת לפגוע בזכויות האסיר על ידי שלילת שיחות טלפון ושלילת שהות באגף התורני אינן מוגדרות כ "כפיה על גט".

בחותם מוסיפים כי יש להטיל על הבעל את ההגבלות הבאות מכוח חוק בתי הדין הרבניים, ובכללם עיכוב יציאה מהארץ, שלילת דרכון אישי, שלילת רישיון הנהיגה, איסור החזקת או פתיחת חשבון בנק, והפיכתו ללקוח מוגבל במיוחד, "הגבלות אלו אף שהן לוחצות את הבעל לגרש את אשתו אינן נחשבות כפייה, וזאת מאחר שהגבלות אלו אין בהן כפייה ישירה בגופו או בממונו אלא ננקטות כתוצאה מהחלטה של הציבור שלא להיטיב עם מי שבית הדין קבע שלא נוהג כשורה ומעגן את אשתו".

"הצעת החוק הנוכחית משנה את המצב, ומאפשרת להרחיב את הסנקציות המוטלות על סרבני גט, ויש לתמוך בה", סיימו בחותם.