רגב: בבית היהודי ניסו לעשות מחטפים פוליטיים

היועץ המשפטי לממשלה הנחה שלא לפעול למינויים פוליטיים במועצות הדתיות.

עדו בן פורת , ט"ז בכסלו תשע"ה

מירי רגב
מירי רגב
פלאש 90

ועדת הפנים של הכנסת בראשות ח"כ מירי רגב (הליכוד) התכנסה היום (שני) לדיון בעקבות תלונות של ראשי רשויות על לחצים מצד המשרד לשירותי דת למנות הרכבים של מועצות דתיות.

רגב סיפרה בדיון כי בעקבות פנייתה הורה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארץ קמיניץ, למשרד לשירותי דת, לפעול בתקופת בחירות בהתאם להנחיית היועץ המשפטי ולהימנע ממינויים של קבע למועצות הדתיות.

"בעקבות הלחץ שלי על היועץ המשפטי לממשלה, והבנה שאין הבנות עם ראשי הרשויות, ביקשתי לעצור את כל המינויים עד ששר הפנים החדש יקבל החלטה ולאפשר רק הארכת מינויים קיימים", אמרה ח''כ רגב.

בישיבה קודמת של הוועדה על מינוי הרכבים למועצות הדתיות, הועלו טענות רבות על כך שעל אף שחלפה יותר משנה ממועד הבחירות לרשויות המקומיות, לא חודשו הרכבי המועצות הדתיות במקרים רבים בשל חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות למשרד לשירותי דת.

ראשי הערים טענו כי למרות שהעבירו רשימות והרכבים, מופעלים עליהם לחצים מצד המשרד לשירותי דת כדי שיעבירו שמות של רבנים שמזוהים עם מפלגת הבית היהודי על מנת שיאושרו המועמדים.

איגי פז ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, אמר כי "במקרים חריגים אפשר לבצע מינויים בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה. לגבי תיאומים עם ראש הרשות המקומית, זו שאלה נפרדת". ח"כ רגב העירה כי "לגבי המקרים החריגים- אבקש שימונו רק בהסכמת הרשות".

היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת, עו"ד ישראל פת, אמר כי "בכ-20 מועצות דתיות מצאנו פתרון של מינוי ראש המועצה הדתית היוצא, לתקופה של חודשיים עד סוף השנה האזרחית". הוא הבהיר כי "עוד לפני המכתב עצרנו כליל את כל המינויים למועצות הדתיות ואנחנו ממתינים להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין המצב לאחר 31.12.14. אינני מייצג את הבית היהודי ואני במשרד כבר שנים רבות. אני לא כפוף להנחיות השר או סגנו אלא ליועץ המשפטי לממשלה".

הוא הבהיר כי "המגמה היא הארכת מינוי הממונים ושימור המצב הקיים. יש אופציה משפטית נוספת, לשימוש בתקנה 26א לפיה מזכיר המועצה הדתית הוא מורשה חתימה זמני לתשלום לבלניות וכו'. השאלה שתעמוד לפתח היועמ"ש לממשלה- היא האם לשמר מצב קיים לחודשיים או למנות מורשי חתימה זמניים במקומות שבהם הם קיימים. אני דוגל בהארכת המצב הקיים. יש מקומות בודדים שבהם אמורה לפקוע הכהונה, כמו במועצות אזוריות, כשבועיים מהיום. גם שם אני בעד שימור המצב הקיים". לבסוף, הבהיר כי "ככל שמדובר במינויים בעלי זיקה פוליטית הם עוברים דרכי ונדרשים תנאי סף מיוחדים. אנחנו לא יכולים להרבות בהם בכל מקרה".

יו"ר הוועדה ח"כ רגב סיכמה את הדיון וטענה כי "הבית היהודי ניצל את נושא המינויים וניסה לעשות מחטפים פוליטיים. זה לא יעזור להם". היא הוסיפה כי היועץ המשפטי לממשלה יוציא מכתב דומה לרבנות הראשית, בנוגע למינוי רבני ערים, רשמי נישואין ומשגיחי כשרות.

''המקרים החריגים יובאו ליועץ המשפטי לממשלה. גם כאן אבקש כי כל שינוי יהיה בהסכמה של ראש הרשות או המועצה''. רגב הנחתה להתעלם מפניות המשרד לשירותי דת שנעשו לאחרונה לרשויות להגיש הרכבים למועצות דתיות וביקשה לקבל דיווח על כל פניה כזו.