תביעה: לפנות את 'ארקיע' משדה דב

הפרקליטות טוענת בתביעה שהוגשה בשם המדינה, כי ארקיע עושה שימוש בשטחים בשדה דב מאז שנות ה-90, ללא כל הסדרה חוזית.

נתנאל כ"ץ , י"ט בכסלו תשע"ה

העובדים ישבתו? ארקיע
העובדים ישבתו? ארקיע
פלאש 90

פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) הגישה היום לבית משפט השלום בעיר כתב תביעה, בהליך סדר דין מקוצר, לפינויה של חברת ארקיע, וכלל החברות הקשורות אליה, משדה התעופה דב הוז.

על פי כתב התביעה, החל מאמצע שנות ה-90 עושה חברת ארקיע שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב, לצורך פעילותה העסקית, ללא הסדרה חוזית.

בכתב התביעה נטען עוד, כי כל ניסיון להסדיר את השימוש שעושה חברת ארקיע במקרקעין בהסכמי הרשאה העלה חרס, והלכה למעשה, השימוש העסקי המבוצע על ידה במקרקעין נעשה ללא הרשאה, תוך הפרת תום הלב ותוך פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית, בניגוד גמור לתקנת הציבור ולהסכמות מאוחרות אליהם הגיעו הצדדים.

בכתב התביעה אף מצוין כי בצד הפגיעה באינטרס הציבורי, מעצם השימוש במקרקעין מבלי שניתנה לארקיע או למי מטעמה רשות מפורשת לעשות כן, מבלי שנחתם עימן הסכם הרשאה ומבלי שהן משלמות דמי שימוש ראויים עבור השימוש במקרקעין, קם אינטרס ציבורי נוסף לפינוי ארקיע מהמקרקעין.

אינטרס ציבורי זה הינו החלטת הממשלה, אשר קיבלה את אישור בית המשפט, הקובעת כי שדה דב יפונה עד לסוף שנת 2018, כאשר לצורך פינוי זה התחייבה רשות שדות התעופה, בהסכם מול רשות מקרקעי ישראל, להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות ביום 30.6.16.

נציין כי לחברת ארקיע נתונים בשלב זה 30 יום על מנת להגיש בקשת רשות להתגונן מפני תביעת המדינה.