הרב מלמד: עת לאחדות גדולה

הרב זלמן מלמד קורא לשמירת האחדות בציונות הדתית ושמירת מקומם של נושאי התוכן הרוחני דווקא מתוך הרצון לצאת לקהלים חדשים.

עוזי ברוך , כ"ה בכסלו תשע"ה | עודכן: 22:57

הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמד
צילום: ערוץ 7

הרב זלמן ברוך מלמד, ראש הישיבה בבית אל, קורא לנציגי הציונות הדתית לשמור על אחדות פוליטית בהתמודדות הצפויה לכנסת.

בשיחה מצולמת עם ערוץ 7 אמר הרב, "אני תמיד בעד אחדות. שנים רבות אני מדבר על זה. התורה מחנכת אותנו ומלמדת אותנו שצריכים להיות מאוחדים – יחד שבטי ישראל - כשישראל ביחד כבוד ה' מתעלה. חכמים אמרו לנו שכשישראל מאוחדים הם נוצחים, אפילו אם יש ביניהם עובדי עבודה זרה, אבל שלום ביניהם הם נוצחים. כך חכמים אמרו לנו לגבי מלחמה של ישראל והעמים, וכך הדברים גם בתוך ישראל".

באשר לשאלת חילוקי הדעות במחנה הציונות הדתית, מוצא הרב מלמד קישור ישיר לימי החנוכה, "אנחנו חוזרים לימי המכבים, היה מאבק בין ישראל לעמים ומאבק בתוך עם ישראל, בתוכו, ימי מאבק על דרך האמונה, וככל שאנשי האמונה יהיו מאוחדים יותר הם יותר יצליחו".

"עוד מוסיף הרב מלמד ואומר כי "אם אפשר היה לאחד את כל המחנה הדתי הלאומי, הדתי, החרדי, הלאומי והמסורתי למחנה אחד שהמשותף שלו הוא שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה בעלת אופי יהודי ייחודי,  אם כל המחנה הזה היה יכול להתאחד זה היה דבר גדול ביותר, שלב חדש בתהליך הגאולה".

"צריך לקום מנהיג גדול שיודע לאחד את המחנה הזה על כל גווניו מול המחנה השני שרוצה שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה, וכשהמחנה הזה יהיה מגובש הדרך הזאת תנצח".
במחשבה יותר עמוקה, המטרה לא מקדשת את האמצעים. הדרך של פירוד תביא לחילוקי דעות והשמצות. אמנם העומדים בראש המחנות ישתדלו שהדבר לא יהיה אבל לא ניתן יהיה למנוע את ההתבטאויות הקיצוניות והדבר יביא נזק לשני הצדדים

באשר לחילוקי הדעות בין הבית היהודי לתקומה, קובע הרב מלמד, כי מדובר בחילוקי דעות הניתנים לגישור והפערים אינם גדולים, "אני רואה את חילוקי הדעות כענייניים - מה המקום שצריך המחנה התורני לתפוס במחנה הכללי של הבית היהודי, וצריך לעשות את כל המאמצים למצוא את הדרך לעבוד ביחד. האחדות היא חשובה".

הרב מספר כי לו עצמו הייתה התלבטות לנוכח טענתם של מומחים הסבורים שדווקא הליכה לבחירות בשתי זרועות תניב מנדטים נוספים לציונות הדתית. מומחים אלה טענו כי איחוד של שני הזרמים לאחר הבחירות יהפוך את המחנה לגדול מאוד במספר המנדטים, אך "במחשבה יותר עמוקה, המטרה לא מקדשת את האמצעים. הדרך של פירוד תביא לחילוקי דעות והשמצות.

אמנם העומדים בראש המחנות ישתדלו שהדבר לא יהיה אבל לא ניתן יהיה למנוע את ההתבטאויות הקיצוניות והדבר יביא נזק לשני הצדדים. בעיקר יפגע מכך הבית היהודי. גם תקומה תיפגע, אבל הבית היהודי שמגיע עם מסר של אחדות ויכולת להכיל את הזרמים השונים - פתאום יתברר שיכולת ההכלה שלו מוגבל, וזה יהיה חבל מאוד".

"דווקא מפני שהבית היהודי רוצה לפרוץ החוצה לקהלים חדשים, לציבור שאינו שומר מצוות בשלמות, הוא חייב לשמור על העוגן הערכי הבסיסי. זה יאפשר לו לצאת החוצה בלי לפגוע במהות המיוחדת שלו. דווקא בגלל שהוא רוצה לצאת החוצה הוא צריך לתת מקום לציבור הערכי שאינו גדול בכמותו אבל הוא האידיאלי. הציבור הזה הוא המיישב את ארץ ישראל, הוא הנושא את התוכן הרוחני והתורני, בתוכו נמצאים המחנכים, הרבנים ואנשי הרוח. את כל אלה תקומה מייצגת  משום כך יהיה חבל מאוד אם האחדות הזו לא תישמר".

הרב מלמד רואה ביכולת לקיים אחדות פוליטית שכזו כ"מבחן ראשון ליכולת להקים מחנה מאוד גדול שמכיל את כל הציבור הדתי חרדי וכל הציבור הלאומי מסורתי. אם כאן לא נצליח איך נתקדם הלאה? צריכה להיות גדלות ויכולת להכיל, ותמיד המנהיגות הגדולה צריכה לדעת לתת מקום לדברים היותר מרכזיים שהם אמנם קטנים בכמות אבל גדולים באיכות והחשיבות שלהם מאוד גדולה".