"ביטול הטיולים - מכה אנושה לתיירות"

מנכ"ל החברה להגנת הטבע מציין כי ביטול הטיולים השנתיים יגרום לפגיעה אנושה לתיירות הפנים ולפגיעה קשה בעשרות אלפי משפחות מהפריפריה

אורלי הררי , כ"ה בכסלו תשע"ה

טיולים
טיולים
פלאש 90

מנכ"ל החברה להגנת הטבע, קושה פקמן, פנה היום במכתב פומבי ליו"ר ארגון המורים, רן ארז, בקריאה שלא לבטל את הטיולים השנתיים.

לדברי פקמן, ביטול הטיולים השנתיים יגרום לפגיעה אנושה לתיירות הפנים ולפגיעה קשה בעשרות אלפי משפחות מהפריפריה.

בפנייה נכתב "בשם החברה להגנת הטבע וכמייצגי החברה הישראלית, אני קורא לכם להמשיך ולהוביל את הטיולים השנתיים, אליהם נקראתם שלא להצטרף. מבקשכם להמשיך במשימתכם החשובה לחיבור ילדינו לארצם, בחינוכם לאהבתה - ברקימת החיבור הערכי והרגשי לארצנו בדרך הבלתי אמצעית - העיקרית והחשובה ביותר - הטיול השנתי", נאמר.

"מבינים גם אנו היטב את המורכבות, הקושי שבניהולו והאחריות הרבה המוטלת עליכם בשמירה על בטחונו ובטיחותו של כל אחד מילדינו. אנו אתכם בתקווה כי דיוניכם עם משרד החינוך בסוגיית האחריות והביטוח תבוא על פתרונה בהקדם.

בתקופה בה עושים רבות להעלאת מעמדו של המורה בישראל, לחידוד הבנת כולנו כי הינו מורה לחיים שהשפעתו חוצת גבולות בית הספר - זו הזדמנות עבורכם המורים להעצים את שבכם - מנהיגות אחראית, דוגמא אישית של כל אחד ואחד מכם לקבוצת התלמידים שבאחריותכם, הנושאים עיניים אליכם. מנהיגות אחראית היודעת כי מאבקים אינם מחייבים יציאה מידית למלחמה - להשבתה, אלא נהפוך הוא - שיח פרגמטי המוביל לפתרון, המהווה דוגמא אישית לתלמידיכם", כתב המנכ"ל.

"מורות ומורים - העניין בידו של כל אחת ואחד מכם - קבלו אישית את ההחלטה הנכונה והחשובה, להמשיך ולהוביל את הטיולים השנתיים ולא לעצרם", אמר.

נזכיר כי בימים האחרונים הודיע ארגון המורים העל-יסודיים שמורים לא יקחו חלק בליווי טיולים. יו"ר הארגון רן ארז הכריז כי ההחלטה תיושם עד שלמורים תהיה חסינות מתביעות פליליות.

לדבריו, ההחלטה נובעת מפתיחתו מחדש של תיק חקירה על טביעתו למוות של תלמיד בחמי טבריה ב-2009. עם זאת הבהיר ארז בהודעתו למורים כי אין לשבש פעילויות חוץ בית ספריות אחרות כמו תיאטראות, תערוכות, הכנה ומסע לפולין.