גם הילדים מבינים שמיטה

אם מישהו חשב שמצוות השמיטה מסובכות כדאי שילמד בחוברות המיועדות לילדים וייווכח כי הכל עניין של אופן ההוראה.

ישי קרוב , כ"ה בכסלו תשע"ה

ושבתה הארץ
ושבתה הארץ
מכון התורה והארץ

ושבתה הארץ
הרב עמוס מימון
הוצאת מכון התורה והארץ.

שנת השמיטה בעיצומה ומי שחשקה נפשו לדעת ולהבין את ההלכות פותח את מגוון הספרים שיצאו על השמיטה ולומד את המצוות, המותר והאסור.

אבל כיצד הילדים יוכלו לדעת מה מותר ומה אסור?

הרב עמוס מימון ממכון התורה והארץ חיבר חוברות מיוחדות לילדים בגיל היסודי ובשיתוף עם החמ"ד הוכנסו החוברות לתכנית הלימודים בחלק מבתי הספר.

הספר נעים לעין, מפתה ללמוד בו ומעביר את ההלכות בצורה מעניינת ביותר.

המטרה של החוברות היא ללמד הלכה למעשה בעיקר את ההלכות המרכזיות והרלוונטיות לחיי היום יום בתקופה שלנו כשהכל מובא בקיצור הראוי ובשפה בהירה.

לאחר שמבואות ההלכות, הפסוקים המתאימים ופירוט המצווה, יש משימות לתלמיד – משימות ידידותיות וגם שעשועונים כגון תפזורת, סיפור על פי ציורים ועוד.

גם סיפורי צדיקים שזורים בספר. כל פעם סיפור על אחד מגדולי הדור הקודם ודורנו בהם הרב אברהם יצחק קוק, הרב כהנמן (פוניביז'), הבן איש חי, הרב אליהו ועוד.

החוברות מחולקות לפי גילאים ובהחלט הופכות את לימוד השמיטה לנגיש, קליל, ובעיקר מחבר את התלמיד למצוות השמיטה.