מקלב מציג: הבלוף של מורי הנהיגה

ח''כ אורי מקלב טוען: הוזלת מחירי העמדת הרכב לטסט קוזזה בייקור מחירי שיעורי הנהיגה.

חיים לב , ל' בכסלו תשע"ה

לימוד נהיגה
לימוד נהיגה
פלאש 90

"גם כשרוצים להקל על הציבור בהוצאותיו, יש לעשות זאת בפיקוח כדי שלא יווצר מצב שבו בזמן שמחיר העמדת הרכב לטסט הוזל – עלות מחירי שיעורי הנהיגה מתייקר. עליית מחירים שמזקקת הוזלה מרוקנת את הבשורה מתוכן" - אומר ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה), בעקבות פניות רבות שהגיעו ללשכתו מהן עולה כי בעוד מחירי העמדת רכבו של מורה הנהיגה למבחן מעשי (טסט) הוזלו, הרי שמורי הנהיגה ייקרו את מחירי השיעורים.

בשנתיים האחרונות ניהל ח"כ מקלב וחברי כנסת נוספים פעילות בנושא מול משרד התחבורה, בין היתר בדיונים במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת, בדרישה להטיל מגבלה על מורי הנהיגה ולהביא לכך שמחירי העמדת הרכב לטסט יוזלו או יכנסו לפיקוח, ואכן המאמצים נשאו פרי ולפי כחודשיים הכריז שר התחבורה, ישראל כץ, על הנמכת מחיר המקסימום בכ-250 שקלים.

אלא שמבדיקת לשכת ח"כ מקלב עולה כי חלק ממורי הנהיגה שהבינו בעקבות ההוראה כי הם מפספסים מקור הכנסה חשוב, וכדי לקזז את הפסדם הם החליטו על ייקור מחירי שיעורי הנהיגה הרגילים.

"גם כשרוצים להקל על הציבור בהוצאותיו, יש לעשות זאת בפיקוח כדי שלא יווצר מצב שבו בזמן שחלק מההוצאה הוזלה – החלק השני של ההוצאה מתייקר. עליית מחירים שמזקקת הוזלה מרוקנת את הבשורה מתוכן ומשכך יצא שכרו בהפסדו", אומר ח"כ אורי מקלב שפנה לשר התחבורה וביקש ממנו להגביל גם את מחירי השיעורים.

"לא ייתכן שהרצון להיטיב עם הציבור מביא לתוצאה הפוכה והעלות הכוללת של לימודי הנהיגה בסופו של עניין מתייקר. אולי כלפי חוץ משרד התחבורה הקל על הציבור בכך שהוזיל את מחיר העמדת הרכב לטסט, אבל מאידך הוא לא מנע את הייקור", סיכם.